Fira dʼempreses, fira dʼoportunitats

A la fira hi ha «empreses de molts sectors relacionats amb els estudis de les facultats organitzadores, alguns dels quals els estudiants no tenen identificats com a possibles sortides professionals», afirma Atilà Herms, degà de la Facultat de Física.
A la fira hi ha «empreses de molts sectors relacionats amb els estudis de les facultats organitzadores, alguns dels quals els estudiants no tenen identificats com a possibles sortides professionals», afirma Atilà Herms, degà de la Facultat de Física.
Acadèmic
(09/05/2016)

El dimecres 4 de maig va tenir lloc l'XI Fira dʼEmpreses UB, organitzada per l'Oficina d'Empresa i Ocupabilitat de lʼÀrea de Ciències i Enginyeries de la Universitat de Barcelona. Aquesta iniciativa dóna la possibilitat als estudiants de conèixer moltes de les possibles sortides laborals relacionades amb la seva formació. Un dels punts que cal destacar és la transversalitat de la fira, que impulsen les facultats constituents de lʼÀrea de Ciències i Enginyeria: Física, Química, Matemàtiques i Geologia, a més de la Facultat de Biologia. Segons el degà de la Facultat de Física, Atilà Herms, «aquesta transversalitat és molt valorada per les empreses, que, en definitiva, vénen a buscar talent». De fet, hi participen «empreses de molts sectors relacionats amb els estudis de les facultats organitzadores, alguns dels quals els estudiants no tenen identificats com a possibles sortides professionals», assegura Herms.

A la fira hi ha «empreses de molts sectors relacionats amb els estudis de les facultats organitzadores, alguns dels quals els estudiants no tenen identificats com a possibles sortides professionals», afirma Atilà Herms, degà de la Facultat de Física.
A la fira hi ha «empreses de molts sectors relacionats amb els estudis de les facultats organitzadores, alguns dels quals els estudiants no tenen identificats com a possibles sortides professionals», afirma Atilà Herms, degà de la Facultat de Física.
Acadèmic
09/05/2016

El dimecres 4 de maig va tenir lloc l'XI Fira dʼEmpreses UB, organitzada per l'Oficina d'Empresa i Ocupabilitat de lʼÀrea de Ciències i Enginyeries de la Universitat de Barcelona. Aquesta iniciativa dóna la possibilitat als estudiants de conèixer moltes de les possibles sortides laborals relacionades amb la seva formació. Un dels punts que cal destacar és la transversalitat de la fira, que impulsen les facultats constituents de lʼÀrea de Ciències i Enginyeria: Física, Química, Matemàtiques i Geologia, a més de la Facultat de Biologia. Segons el degà de la Facultat de Física, Atilà Herms, «aquesta transversalitat és molt valorada per les empreses, que, en definitiva, vénen a buscar talent». De fet, hi participen «empreses de molts sectors relacionats amb els estudis de les facultats organitzadores, alguns dels quals els estudiants no tenen identificats com a possibles sortides professionals», assegura Herms.

La trobada «també és una oportunitat per donar a conèixer millor als estudiants les possibilitats en el camp de la recerca que sʼofereixen des de centres com ara lʼInstitut de Química Teòrica i Computacional de la UB», afirma Francesc Illas, director d'aquest centre, un dels catorze instituts propis de la Universitat de Barcelona. Enguany, han participat en la fira un total de 102 empreses, entitats i centres de recerca.

Les empreses valoren positivament «l'alta assistència i els bons currículums», en paraules de Raquel García, responsable de selecció de recursos humans de Giesecke & Devrient (GyD). García també considera que, respecte a altres maneres de buscar personal, «la fira et permet apropar-te als estudiants, donar-te a conèixer com a empresa i motivar en poc temps persones que sʼestan formant i que estan decidint sobre el seu futur». «El que busquem són estudiants de carreres científiques i tecnològiques, treballadors i amb capacitat dʼaprendre», conclou.

 

Primera experiència laboral de futur

GyD, empresa en expansió en el camp de la seguretat informàtica, va recollir més de vint currículums d'estudiants en lʼedició anterior de la fira. D'aquests, en va contractar sis en pràctiques, que finalment han passat a formar part de la plantilla. El físic Víctor Machado és un dʼaquests estudiants. Lʼany passat, mentre col·laborava com a becari en lʼorganització de la fira, va fer el contacte del que qualifica com la seva primera «feina de futur». Enguany, ha tornat a la fira per explicar la seva experiència als alumnes interessats. Machado reconeix que la manera com el van ensenyar a pensar al llarg de la carrera li està fent servei a la feina, encara que no està desenvolupant tasques clàssicament relacionades amb la física: «Els estudis m'han aportat competències per adaptar-me a les diverses situacions, així com capacitat per resoldre problemes», afirma.

Marta Baldrís, graduada en Física i màster en Enginyeria Electrònica, també va ser una de les estudiants que va trobar la seva primera experiència laboral a GyD gràcies a la fira. De la feina en destaca el bon tracte i el bon ambient. En relació amb la fira, assegura que «és una manera de comparar diferents empreses alhora: veure què volen que vegis dʼelles i, sobretot, si els treballadors creuen en el que estan fent». Pel que fa a la formació que va rebre, la Marta explica que li hauria agradat haver fet alguna assignatura «orientada a la gestió dʼempreses o a lʼaplicació de la física al món laboral», assignatura que actualment ja està incorporada en els currículums dels estudis dʼEnginyeries.

Un altre cas dʼèxit és el de Xavier Moreno, que va participar en lʼedició de la fira del 2015, l'any que va acabar la carrera dʼEnginyeria Informàtica. Des de fa vuit mesos, treballa amb un contracte laboral en una empresa de la consultora Enzyme, gràcies al contacte que va fer durant aquella jornada. Tal com recorda, «el dia de la fira no tenia un bon currículum preparat, així que vaig demanar correus electrònics a totes les empreses que mʼinteressaven per poder-lo enviar posteriorment». El Xavier aconsella als estudiants que participen en la fira que donin tants currículums com puguin, i destaca que, «abans de deixar el currículum, és molt important saber què fa l'empresa, quins perfils està buscant, quants treballadors té, quins han estat els seus casos d'èxit, etc.». «Però el més important —continua— és passar-s'ho bé i aprendre sobre les ofertes que donen les empreses del teu sector».

 

Punt de trobada

Aquest any ha estat el torn dʼaltres estudiants, com ara la Irene García i el Jaume Ateca, alumnes de quart del grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, que busquen un contracte en pràctiques que puguin compaginar amb el darrer any del grau. La fira ha estat el seu primer contacte amb el món laboral, i consideren que seʼls ha ofert una bona representació dʼempreses del seu sector.

Per la seva banda, Núria López, que ha finalitzat fa poc el màster d'Enginyeria Ambiental, després de passar per lʼestand del Servei dʼAtenció a lʼEstudiant per demanar assessorament sobre el seu currículum, ha estat buscant informació en diverses empreses i centres de recerca del seu àmbit per veure possibles opcions de futur. «L'expectativa principal de la Fira d'Empreses és poder gaudir d'un ampli rang d'empreses i endinsar-m'hi per trobar una feina que tingui a veure amb la meva formació», afirma. Segons la Núria, aquesta fira, en comparació amb altres maneres de buscar feina, té com a avantatge «el fet que en un mateix punt es reuneixen un ventall molt ampli d'ofertes, i en aquest mateix punt es pot lliurar el currículum directament a la persona de contacte i parlar-hi per saber alguna cosa més sobre l'empresa». «No has d'anar buscant empresa per empresa i perdre temps desplaçant-te fins a cadascuna d'elles: aquí ho tens tot d'un cop», conclou la Núria.