Es porta a lʼaprovació del Consell de Govern el nou Protocol contra lʼassetjament sexual

 
 
Institucional
(11/05/2022)

El divendres 13 de maig, el Consell de Govern de la UB està convocat a una nova sessió ordinària. Seguint el model de convocatòria en format híbrid, els membres que hi presentaran punts de lʼordre del dia ho faran des de la Facultat de Belles Arts; la resta dʼintegrants i convidats hi assistiran per via telemàtica. Segons es va aprovar en el Consell de Govern precedent, el proppassat 2 de març, aquestes sessions són públiques i es poden seguir en directe des dʼaquest enllaç.

La sessió dʼaquest divendres està convocada a les 8:30 en primera convocatòria i, si no hi ha quòrum, a les 9:00. Inclourà, com sempre, lʼinforme del rector i diverses qüestions relatives als àmbits dʼactuació de la UB, algunes de les quals se sotmetran a votació perquè, si escau, sʼaprovin. A aquesta sessió es porten a aprovació, entre dʼaltres, el nou Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, la detecció i lʼactuació contra les situacions dʼassetjament sexual o per raó de sexe, identitat de gènere o orientació sexual, i contra altres conductes masclistes o LGTBIQ+-fòbiques, el Pla de llengües 2022-2025 i el Pla dʼacollida de llengua i cultura catalana, així com les normatives de propietat intel·lectual i industrial i de revistes científiques de la UB.

El Consell de Govern és lʼòrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la UB i les directrius i els procediments per aplicar-les en lʼorganització dels ensenyaments i la docència, en la recerca, en els recursos humans i econòmics, i en lʼelaboració dels pressupostos. Està format pel rector, que el presideix; la secretària general; la gerenta; quinze membres designats pel rector i vint membres elegits pel Claustre Universitari entre els seus integrants; deu membres elegits pels degans; els directors de les escoles universitàries; cinc membres elegits pels directors de departament i pels directors dels instituts universitaris de recerca, i tres membres del Consell Social no pertanyents a la comunitat universitària.
 

 
 
Institucional
11/05/2022

El divendres 13 de maig, el Consell de Govern de la UB està convocat a una nova sessió ordinària. Seguint el model de convocatòria en format híbrid, els membres que hi presentaran punts de lʼordre del dia ho faran des de la Facultat de Belles Arts; la resta dʼintegrants i convidats hi assistiran per via telemàtica. Segons es va aprovar en el Consell de Govern precedent, el proppassat 2 de març, aquestes sessions són públiques i es poden seguir en directe des dʼaquest enllaç.

La sessió dʼaquest divendres està convocada a les 8:30 en primera convocatòria i, si no hi ha quòrum, a les 9:00. Inclourà, com sempre, lʼinforme del rector i diverses qüestions relatives als àmbits dʼactuació de la UB, algunes de les quals se sotmetran a votació perquè, si escau, sʼaprovin. A aquesta sessió es porten a aprovació, entre dʼaltres, el nou Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, la detecció i lʼactuació contra les situacions dʼassetjament sexual o per raó de sexe, identitat de gènere o orientació sexual, i contra altres conductes masclistes o LGTBIQ+-fòbiques, el Pla de llengües 2022-2025 i el Pla dʼacollida de llengua i cultura catalana, així com les normatives de propietat intel·lectual i industrial i de revistes científiques de la UB.

El Consell de Govern és lʼòrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la UB i les directrius i els procediments per aplicar-les en lʼorganització dels ensenyaments i la docència, en la recerca, en els recursos humans i econòmics, i en lʼelaboració dels pressupostos. Està format pel rector, que el presideix; la secretària general; la gerenta; quinze membres designats pel rector i vint membres elegits pel Claustre Universitari entre els seus integrants; deu membres elegits pels degans; els directors de les escoles universitàries; cinc membres elegits pels directors de departament i pels directors dels instituts universitaris de recerca, i tres membres del Consell Social no pertanyents a la comunitat universitària.