Es gradua la primera promoció de la CHARM-EU

Moment de l'acte de graduació.
Moment de l'acte de graduació.
Acadèmic
(03/02/2023)

LʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona ha acollit lʼacte de graduació de la seixantena dʼalumnes que integren la primera promoció del màster en Reptes Globals per a la Sostenibilitat, de la CHARM-EU. Es tracta dels primers estudiants que es graduen en un màster dissenyat per una aliança dʼuniversitats europees. Són, doncs, els primers que han viscut aquesta experiència dʼaprenentatge innovadora, que té la transdisciplinarietat, la sostenibilitat, la mobilitat i la inclusivitat com a principis centrals.

Moment de l'acte de graduació.
Moment de l'acte de graduació.
Acadèmic
03/02/2023

LʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona ha acollit lʼacte de graduació de la seixantena dʼalumnes que integren la primera promoció del màster en Reptes Globals per a la Sostenibilitat, de la CHARM-EU. Es tracta dels primers estudiants que es graduen en un màster dissenyat per una aliança dʼuniversitats europees. Són, doncs, els primers que han viscut aquesta experiència dʼaprenentatge innovadora, que té la transdisciplinarietat, la sostenibilitat, la mobilitat i la inclusivitat com a principis centrals.

Els recents graduats de la CHARM-EU, que sʼhan aplegat a la UB provinents de diversos indrets dʼEuropa, han rebut una formació que els permetrà treballar en àmbits com la sostenibilitat, la innovació social, lʼemprenedoria sostenible, la gestió de projectes o la recerca, entre dʼaltres. El màster en Reptes Globals per a la Sostenibilitat adequa els resultats dʼaprenentatge a les necessitats de la indústria, les empreses i la societat civil, i promou un extens conjunt de competències idònies per al mercat laboral. Aquest programa rep el suport de parts interessades externes i permetrà a lʼalumnat connectar-se amb el sector empresarial i social, crear una xarxa sòlida i estar preparat per treballar amb empreses i institucions dʼarreu del món.

Han participat en lʼacte el rector de la UB, Joan Guàrdia Olmos; el rector de la Universitat Eötvös Loránd, László Borhy; el sotssecretari dʼUniversitats, Markus González Beilfuss; la cap de la unitat de polítiques i programes dʼeducació superior de la Direcció General dʼEducació, Joventut, Esport i Cultura de la Comissió Europea, Vanessa Debiais-Sainton; la directora acadèmica del màster de la CHARM-EU, Catherine Comiskey, i la coordinadora acadèmica de la CHARM-EU a Utrecht, Marjanneke Vijge.

Durant un programa intensiu combinat de mobilitat que sʼha desenvolupat a Barcelona entre el 30 de gener i el 3 de febrer, els graduats han participat en diverses activitats dʼaprenentatge, com ara tallers, una sortida de camp i dues taules rodones amb parts interessades sobre els temes del treball en sostenibilitat i lʼactuació davant dels reptes globals. A la part final dʼaquest programa de mobilitat, com a culminació del procés dʼaprenentatge els estudiants han presentat, en una sessió a la UB, els reptes Capstone, en què han estat treballant amb els seus companys, mentors i parts interessades externes durant la tercera i última fase del programa, tant dins com fora dʼEuropa.