Es constitueix la Comissió sobre la Reforma de lʼEstatut de la UB

La Comissió està integrada per 32 membres de la comunitat universitària.
La Comissió està integrada per 32 membres de la comunitat universitària.
(01/02/2013)

El dijous 31 de gener es va constituir en un acte a lʼEdifici Històric la Comissió sobre la Reforma de lʼEstatut de la Universitat de Barcelona. La Comissió, creada per encàrrec del rector, Dr. Dídac Ramírez, i presidida pel Dr. David Vallespín, delegat del rector per a la Governança, la Reforma de lʼEstatut i Assumptes Jurídics, està integrada per 32 membres de la comunitat universitària, amb representació dels vicerectors, degans, PDI permanent, PDI laboral, PAS, estudiants, sindicats i Consell Social. Actuarà com a secretari el Dr. Marc Tarrés.

La Comissió està integrada per 32 membres de la comunitat universitària.
La Comissió està integrada per 32 membres de la comunitat universitària.
01/02/2013

El dijous 31 de gener es va constituir en un acte a lʼEdifici Històric la Comissió sobre la Reforma de lʼEstatut de la Universitat de Barcelona. La Comissió, creada per encàrrec del rector, Dr. Dídac Ramírez, i presidida pel Dr. David Vallespín, delegat del rector per a la Governança, la Reforma de lʼEstatut i Assumptes Jurídics, està integrada per 32 membres de la comunitat universitària, amb representació dels vicerectors, degans, PDI permanent, PDI laboral, PAS, estudiants, sindicats i Consell Social. Actuarà com a secretari el Dr. Marc Tarrés.

La constitució dʼaquesta Comissió, que implica el compliment dʼun dels punts fixats com a actuació estratègica que sʼhavia de posar en marxa dins dels primers cent dies de la gestió de lʼequip rectoral, respon a la continuïtat dʼuna línia ja establerta per la Comissió sobre la Governança. Això sʼaprecia, d'una banda, en la seva composició: la major part dels membres ja van formar part de la Comissió sobre la Governança, presidida per la Dra. Rauret. Però, d'altra banda, també perquè prendrà com un dels punts de partida les conclusions que al maig del 2012 es van fer públiques en lʼinforme emès per aquella Comissió, que va permetre situar la UB com a líder dʼuna estratègia de gestió del canvi.

En aquest context, lʼobjectiu de la Comissió sobre la Reforma de l'Estatut consisteix a formular, mitjançant el debat i la reflexió dins de la comunitat universitària, una proposta de reforma àmplia de lʼEstatut actual de la UB, amb la qual es lideri un model propi de governança i de funcionament que desenvolupi lʼautonomia efectiva de la institució.

Els membres de la Comissió sobre la Reforma de lʼEstatut són: David Vallespín Pérez (president de la Comissió), Isabel Miralles González (Consell de Direcció), Marc Tarrés i Vives (secretari de la Comissió), Joan Esteva de Sagrera (degà), Francesc Cardellach López (degà), Adolfo Sotelo Vázquez (degà), Pere Lluís Cabot Julià (degà), Enoch Albertí Rovira (degà), Norbert Bilbeny Garcia (degà), Gemma Rauret Dalmau (PDI), Martí Parellada Sabata (PDI), Enric Canela Campos (Consell de Direcció), Joan Guàrdia Olmos (PDI), Jordi Matas Dalmases (PDI), Anna Adán Puig (PDI), Bernat Padró Nieto (PDI-L), Asunción Sanz Sanz (PAS), Dolors Baena Tostado (PAS), Teresa Riba Salles (PAS), Catalina Moragues Pérez (PAS), César Marín Madrazo (sindicats), Miquel Amorós March (Consell Social), Josep Mateu Negre (Consell Social), M. Carme Verdaguer i Montanyà (Grup UB), Roberto Serrano Amado (estudiant), Hugo Alvira Esteban (estudiant), Cristina Costa Paracolls (estudiant), Jorge Senán Salinas (estudiant), Assia Bibi (estudiant), Nacho Aragonés Seijo (estudiant) i Javier G. Orlandi (estudiant).