El vicerector de Política Docent i Lingüística, Manel Viader, presenta la dimissió

Manel Viader.
Manel Viader.
Institucional
(26/09/2016)

El vicerector de Política Docent i Lingüística, Manel Viader, ha presentat avui la dimissió al rector com a conseqüència de la decisió dʼincorporar-se en una candidatura que concorrerà a les pròximes eleccions al Rectorat de la Universitat de Barcelona. Les competències dʼaquest Vicerectorat en política docent, avaluació docent del professorat i ocupació les assumirà el Vicerectorat de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat; mentre que les que afecten la convocatòria de retenció de talent docent ho farà el Vicerectorat de Professorat, i les que estan relacionades amb lʼàmbit de la política lingüística, el Comissionat de Multilingüisme.

Manel Viader.
Manel Viader.
Institucional
26/09/2016

El vicerector de Política Docent i Lingüística, Manel Viader, ha presentat avui la dimissió al rector com a conseqüència de la decisió dʼincorporar-se en una candidatura que concorrerà a les pròximes eleccions al Rectorat de la Universitat de Barcelona. Les competències dʼaquest Vicerectorat en política docent, avaluació docent del professorat i ocupació les assumirà el Vicerectorat de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat; mentre que les que afecten la convocatòria de retenció de talent docent ho farà el Vicerectorat de Professorat, i les que estan relacionades amb lʼàmbit de la política lingüística, el Comissionat de Multilingüisme.

El rector ha agraït al Dr. Viader la seva dedicació i la feina que ha desenvolupat en lʼequip rectoral, i el Dr. Viader, al seu torn, ha donat les gràcies al rector i al seu equip per la confiança dipositada en la seva persona.

Durant els últims quatre anys, Viader ha assumit diferents tasques relacionades amb el seguiment i l'avaluació de la implantació de lʼespai europeu dʼeducació superior (EEES), lʼorganització de les activitats de docència, la innovació i la qualitat docent, la regulació de normatives de graus i màsters, la política general de formació complementària, els plans dʼacció tutorial, la formació del professorat i lʼavaluació de la seva activitat docent, la formació pràctica i els treballs de fi de grau i màster, beques i ajuts a l'estudi, política lingüística i ocupabilitat i inserció.