El rector visita les instal·lacions dels Centres Científics i Tecnològics de la UB

Una imatge de la visita institucional als Centres Científics i Tecnològics de la UB.
Una imatge de la visita institucional als Centres Científics i Tecnològics de la UB.
Recerca
(17/09/2014)

El rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, va visitar les instal·lacions dels Centres Científics i Tecnològics de la UB (CCiTUB) el dimarts 16 de setembre per inaugurar nous equips instrumentals adquirits per la Universitat de Barcelona.

El nou equipament instal·lat als CCiTUB contribuirà a millorar i incrementar la capacitat cientificotecnològica de la UB, tot posant a lʼabast dels grups de recerca i de sectors industrials un conjunt de tecnologies dʼúltima generació aplicables als camps de les biociències, la ciència de materials i les tecnologies químiques.

Una imatge de la visita institucional als Centres Científics i Tecnològics de la UB.
Una imatge de la visita institucional als Centres Científics i Tecnològics de la UB.
Recerca
17/09/2014

El rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, va visitar les instal·lacions dels Centres Científics i Tecnològics de la UB (CCiTUB) el dimarts 16 de setembre per inaugurar nous equips instrumentals adquirits per la Universitat de Barcelona.

El nou equipament instal·lat als CCiTUB contribuirà a millorar i incrementar la capacitat cientificotecnològica de la UB, tot posant a lʼabast dels grups de recerca i de sectors industrials un conjunt de tecnologies dʼúltima generació aplicables als camps de les biociències, la ciència de materials i les tecnologies químiques.

En concret, el rector va visitar les unitats tecnològiques de Microsonda Electrònica, Microscòpia Electrònica de Rastreig, Anàlisi de Metalls i Difracció de Raigs X (instal·lades a lʼedifici central dels CCiTUB), així com la Unitat de Ressonància Magnètica Nuclear i el Laboratori de Micro i Nanotecnologies (sala blanca - FIB/SEM), que es troben a les facultats de Química i de Física, respectivament. La visita institucional també va incloure les unitats de Criomicroscòpia Electrònica i de Tècniques Separatives, al Parc Científic de Barcelona.

Van participar en la trobada el Dr. Jordi Alberch, vicerector de Recerca, Innovació i Transferència; el Dr. Atilà Herms, degà de la Facultat de Física; el Dr. Pere Lluís Cabot, degà de la Facultat de Química i el Dr. José Ramón Seoane, director dels CCiTUB.

 

Els Centres Científics i Tecnològics de la UB

Els CCiTUB són un conjunt dʼinfraestructures cientificotècniques de la Universitat de Barcelona que tenen com a missió principal donar suport a la recerca i la innovació en els camps de les tecnologies químiques, la ciència de materials i les biociències. Per dur a terme aquesta tasca, els CCiTUB posen a disposició de la comunitat científica i industrial un conjunt ampli dʼequipaments dʼúltima generació, i també ofereixen assessorament sobre les diverses tècniques experimentals. Una part important de la tasca diària dels CCiTUB està centrada en el desenvolupament metodològic per millorar i ampliar les prestacions que ofereixen. Dʼaltra banda, també actuen com a pont en les relacions universitat-empresa, ja que promouen la innovació i transferència tecnològica en el marc dʼacords i projectes dʼR+D+i amb la indústria. Finalment, els CCiTUB també col·laboren en activitats formatives mitjançant lʼorganització periòdica de cursos i seminaris específics sobre les diferents tecnologies disponibles i les seves possibles aplicacions.

Per a més informació consulteu aquest enllaç.