El rector Joan Guàrdia fa balanç dels primers cent dies de mandat

Moment de l’acte de presa possessió de l’equip de govern.
Moment de l’acte de presa possessió de l’equip de govern.
Institucional
(26/04/2021)

El rector Joan Guàrdia i els membres del seu equip han arribat als primers cent dies al capdavant del govern de la Universitat de Barcelona. Arran dʼaquesta data simbòlica, fan balanç de les primeres accions de mandat empreses.

Moment de l’acte de presa possessió de l’equip de govern.
Moment de l’acte de presa possessió de l’equip de govern.
Institucional
26/04/2021

El rector Joan Guàrdia i els membres del seu equip han arribat als primers cent dies al capdavant del govern de la Universitat de Barcelona. Arran dʼaquesta data simbòlica, fan balanç de les primeres accions de mandat empreses.

En el resum de lʼacció de govern que sʼha presentat sʼhi recullen les accions i activitats impulsades en les diferents àrees del nou equip de govern. Es tracta dʼun recull de les accions exposades al Consell de Govern i sʼacompanya dʼun quadre dʼindicadors del grau dʼexecució del pla de govern. Aquesta acció també serveix a lʼequip per informar que en els dies posteriors als consells de govern sʼenviarà al conjunt de la comunitat universitària lʼinforme presentat pel rector.

Així mateix, el rector sʼha adreçat a la comunitat universitària amb un vídeo en què destaca tres de les mesures dirigides als tres grans col·lectius de la UB: en el cas del PDI, lʼanàlisi i definició de les plantilles per definir lʼestructura de places dels propers anys; en el cas del PAS, lʼinici del disseny de la carrera professional i, pel que fa a lʼestudiantat, lʼimpuls en la renovació del Servei dʼAtenció a lʼAlumnat.

Joan Guàrdia va ser elegit el 18 de desembre de 2020 i va prendre possessió del càrrec el 12 de gener de 2021.