El programa ICREA Acadèmia 2021 distingeix sis membres de la UB

 
 
Recerca
(18/02/2022)

El programa ICREA Acadèmia 2021 ha distingit quatre investigadores i dos investigadors de la comunitat UB en una convocatòria que ha seleccionat una trentena de persones expertes de diferents àmbits del coneixement en el marc del sistema universitari català.

 

Aquests ajuts, que han arribat a la tretzena edició, són una iniciativa que contribueix a retenir el talent investigador de Catalunya. Concedits per la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), distingeixen la trajectòria investigadora del professorat que desenvolupa la seva activitat en alguna de les universitats públiques catalanes.

 
 
Recerca
18/02/2022

El programa ICREA Acadèmia 2021 ha distingit quatre investigadores i dos investigadors de la comunitat UB en una convocatòria que ha seleccionat una trentena de persones expertes de diferents àmbits del coneixement en el marc del sistema universitari català.

 

Aquests ajuts, que han arribat a la tretzena edició, són una iniciativa que contribueix a retenir el talent investigador de Catalunya. Concedits per la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), distingeixen la trajectòria investigadora del professorat que desenvolupa la seva activitat en alguna de les universitats públiques catalanes.

Les trenta persones seleccionades en aquesta convocatòria rebran 40.000 euros anuals, cadascuna, durant un període de cinc anys. Aquesta línia de suport està destinada exclusivament al professorat universitari que està impartint docència i que es troba en fase plenament activa i dʼexpansió de la seva activitat investigadora. Dʼençà de la seva creació, el programa ICREA Acadèmia ha atorgat ajuts a més de 300 investigadors del sistema universitari català. 

Persones de la UB reconegudes en aquesta edició: 

Núria Bonada Caparrós
Professora agregada del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia i membre de lʼInstitut de Recerca de la Biodiversitat (IRBIO).
 
Marta Cascante Serratosa

Catedràtica del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de Biologia i membre de lʼInstitut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB).
 
Bru Cormand Rifà
Catedràtic i director del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Facultat de Biologia. Membre de l'IBUB.
 
Aina Gallego Dobon
Professora agregada del Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret de la Facultat de Dret.
 
Susana Narotzky Molleda
Catedràtica del Departament dʼAntropologia Social de la Facultat de Geografia i Història.
 
Eliseo Ruiz Sabín

Catedràtic del Departament de Química Inorgànica i Orgànica de la Facultat de Química. Membre de l'Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTC).