El Premi Claustre de Doctors distingeix, en la seva 25a edició, una recerca sobre la malaltia de Parkinson

 
 
Recerca
(10/01/2022)

El Premi Claustre de Doctors de la UB arriba a la seva vint-i-cinquena edició, amb un prestigi cada cop més consolidat entre la comunitat científica universitària. El guardó, al qual cada any es presenten més candidatures, distingeix les tesis doctorals —defensades a la UB— que fan les aportacions més rellevants en el camp del coneixement humà i del progrés de la ciència.

 
 
Recerca
10/01/2022

El Premi Claustre de Doctors de la UB arriba a la seva vint-i-cinquena edició, amb un prestigi cada cop més consolidat entre la comunitat científica universitària. El guardó, al qual cada any es presenten més candidatures, distingeix les tesis doctorals —defensades a la UB— que fan les aportacions més rellevants en el camp del coneixement humà i del progrés de la ciència.

Aquest any sʼhan presentat al premi 253 treballs, enfront dels 178 de lʼedició anterior. Moltes de les recerques premiades ja han estat reconegudes pels tribunals de les seves facultats amb el premi extraordinari de doctorat, atès que es tracta dʼinvestigacions de gran qualitat.

 

Al llarg dʼaquests vint-i-cinc anys, el Claustre de Doctors ha anat creixent també com a associació amb la incorporació de joves doctors, fins a arribar als 1.506 membres actuals. Des del Claustre es contribueix a la tasca dʼaquests joves i seʼls facilita el contacte amb persones de diversos àmbits de coneixement que els darrers anys han fet treballs excel·lents.

 

Premi a una recerca sobre la malaltia de Parkinson

Enguany sʼha distingit una recerca sobre la malaltia de Parkinson de la Dra. Carme Uribe, que ha investigat la caracterització de la malaltia a partir de dades de neuroimatge estructural. La tesi doctoral es titula Cortical atrophy patterns associated with cognitive impairment in Parkinsonʼs disease i lʼhan codirigit les Dres. Carme Junqué Plaja i Bàrbara Segura Fàbregas, del Departament de Medicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Lʼobjectiu de la tesi era identificar diferents subtipus de malaltia de Parkinson mitjançant mesures objectives de gruix cortical obtingudes amb tècniques de ressonància magnètica. Els pacients es van classificar segons diferents patrons de gruix cortical, independentment de la presència de deteriorament cognitiu lleu i de la medicació dopaminèrgica per al maneig de la malaltia. Carme Uribe explica que «aquesta definició de subtipus homogenis dins la gran heterogeneïtat de la malaltia permet avançar cap al món de la medicina personalitzada». I afegeix que lʼús a lʼhora dʼestablir els subtipus de «dades quantitatives objectives com les dʼimatge cerebral és important, ja que de vegades les dades clíniques són dependents dels instruments de mesura, de lʼavaluador o dels punts de tall arbitraris per categoritzar els pacients en subgrups».

Sʼha atorgat un accèssit al Dr. José Luis Bernal Mera pel treball Cosmology on the Edge of Lambda-Cold Dark Matter, dirigit per la Dra. Licia Verde, de lʼInstitut de Ciències del Cosmos de la Facultat de Física. La tesi investiga les tensions presents i les preguntes sense respondre en el Lambda-Cold Dark Matter, lʼactual model estàndard en cosmologia. Lʼobjectiu és establir les bases per a futures observacions i indicar el camí per posar a prova el model els pròxims anys.

Un altre accèssit ha estat per al Dr. Antonio Federico Martínez Monseny pel treball Caracterización de pacientes con PMM2-CDG: espectro fenotípico y correlación molecular, dirigit per la Dra. Mercedes Serrano Gimaré, de lʼInstitut de Recerca Sant Joan de Déu. La recerca se centra en lʼestudi de la malaltia rara PMM2-CDG, el defecte de glicosilació congènit més freqüent. La recerca ha contribuït a una plataforma digital dʼajuda a la diagnosi i al primer tractament eficaç per millorar la qualitat de vida dels pacients i de les seves famílies.