El PCB, ʻhubʼ estratègic dʼR+D+I pública dʼexcel·lència

 
 
Recerca
(14/12/2022)

Els progressos en finançament, generació de coneixement científic, transferència de tecnologia i gestió de la innovació assolits el 2021 pels centres, instituts i grups de recerca presents al Parc Científic de Barcelona el refermen, un any més, com a hub estratègic de lʼR+D+I pública dʼexcel·lència en lʼàmbit de la salut. El 2021 es van aixecar prop de 66 milions dʼeuros, entre fons públics (56,4 milions) i privats (9,5 milions), recursos que van permetre impulsar, de manera molt proactiva, la valorització i explotació dels resultats de la recerca per portar la innovació en salut al mercat i contribuir al creixement econòmic del país.

Més informació a la notícia del Parc Científic de Barcelona.

 
 
Recerca
14/12/2022

Els progressos en finançament, generació de coneixement científic, transferència de tecnologia i gestió de la innovació assolits el 2021 pels centres, instituts i grups de recerca presents al Parc Científic de Barcelona el refermen, un any més, com a hub estratègic de lʼR+D+I pública dʼexcel·lència en lʼàmbit de la salut. El 2021 es van aixecar prop de 66 milions dʼeuros, entre fons públics (56,4 milions) i privats (9,5 milions), recursos que van permetre impulsar, de manera molt proactiva, la valorització i explotació dels resultats de la recerca per portar la innovació en salut al mercat i contribuir al creixement econòmic del país.

Més informació a la notícia del Parc Científic de Barcelona.