El màster interuniversitari de Gestió Pública commemora els 25 anys de la titulació

La Facultat d'Economia i Empresa és el centre gestor de la titulació a la UB.
La Facultat d'Economia i Empresa és el centre gestor de la titulació a la UB.
(04/06/2014)

Aquest dimecres, 4 de juny, a les 16.30 h, es commemoren els vint-i-cinc anys del màster interuniversitari de Gestió Pública amb una jornada a la seu de lʼEscola dʼAdministració Pública de Catalunya (EAPC), al carrer Girona, 20, de Barcelona. Hi intervindran el vicerector del Grup UB, TIC i Serveis Comuns, Josep A. Plana, Montserrat de Vehí, directora de lʼEAPC; Ferran Sancho, rector de la UAB, i Carles Ramió, vicerector de Planificació i Avaluació Institucional de la UPF.

La Facultat d'Economia i Empresa és el centre gestor de la titulació a la UB.
La Facultat d'Economia i Empresa és el centre gestor de la titulació a la UB.
04/06/2014

Aquest dimecres, 4 de juny, a les 16.30 h, es commemoren els vint-i-cinc anys del màster interuniversitari de Gestió Pública amb una jornada a la seu de lʼEscola dʼAdministració Pública de Catalunya (EAPC), al carrer Girona, 20, de Barcelona. Hi intervindran el vicerector del Grup UB, TIC i Serveis Comuns, Josep A. Plana, Montserrat de Vehí, directora de lʼEAPC; Ferran Sancho, rector de la UAB, i Carles Ramió, vicerector de Planificació i Avaluació Institucional de la UPF.

Durant aquestes vint-i-cinc edicions, més de 400 estudiants han cursat el màster, un títol interuniversitari impartit per la UAB, la UB i la UPF, amb el suport de lʼEAPC. Els alumnes són titulats en graus de Ciència Política i dʼEconomia preferentment. Procedeixen en bona part de Catalunya, però també de la resta de lʼEstat i, els darrers anys, han crescut els estudiants de Llatinoamèrica i dʼaltres països europeus.

Les assignatures del màster combinen aspectes teòrics amb lʼanàlisi de les polítiques públiques, i es posa un èmfasi especial en lʼavaluació dʼaquestes polítiques i en els instruments de gestió de lʼactivitat del sector públic. Es fan pràctiques en diferents institucions, sobretot públiques, de Catalunya, i també en el sector privat (consultories, ONG, etc.). Els antics alumnes del màster han tingut una inserció laboral diversificada: proveïdors de serveis públics (hospitals, escoles, transports...), partits polítics, institucions de recerca, docència, àmbits diversos de gestió i administració en diferents nivells de govern, consultories, ONG, etc. Maite Vilalta, professora dʼEconomia Pública, Economia Política i Economia Espanyola de la UB, valora molt positivament aquesta llarga col·laboració entre diverses universitats i amb lʼEAPC.
La professora Vilalta és una de les docents que participaran en les taules rodones que tindran lloc en aquesta jornada commemorativa. En la primera taula, titulada «La gestió pública 25 anys després: què ha canviat... i què no?», hi participaran Joaquim Solé, catedràtic dʼEconomia Pública, Economia Política i Economia Espanyola de la UB; Anton Losada, de la Universitat de Santiago de Compostel·la; Ivan Planas, de la Generalitat de Catalunya, i Josep Maria Vilalta, de lʼAssociació Catalana dʼUniversitats Públiques. Lʼaltra taula rodona es titula «Nous escenaris: cal formació especialitzada per a la gestió pública?», i en aquest cas hi intervindran la professora de la UB Maite Vilalta; Blanca Lázaro, consultora del programa SIGMA; Raquel Gallego, professora de la UAB, i Miquel Salvador i David Sancho, de la UPF.
 
Per assistir a l'acte cal inscriure's aquí.