El grau dʼInfermeria de la UB tindrà 200 places en el marc de lʼincrement en lʼoferta dʼaquest ensenyament a tot Catalunya

El rector Joan Guàrdia va insistir que la formació i la recerca s’han de posar al servei del país de manera sistèmica.
El rector Joan Guàrdia va insistir que la formació i la recerca s’han de posar al servei del país de manera sistèmica.
Acadèmic
(22/04/2022)

La UB disposarà, el proper curs, de 140 places més per al grau dʼInfermeria: 80 al Campus Bellvitge i 60 al Campus Clínic. Aquest augment sʼemmarca en lʼincrement de places dʼaquest ensenyament a tot Catalunya que la Generalitat i les universitats van presentar dijous 21 dʼabril en un acte al Paranimf de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB. Amb lʼincrement de lʼoferta de places dʼInfermeria es vol donar resposta a lʼalta demanda dʼaquests estudis i al dèficit de personal infermer a Catalunya, accentuat per la pandèmia. En total, el curs acadèmic 2022-2023 el sistema universitari de Catalunya disposarà de 561 places més per al grau dʼInfermeria, un 25 % més de les actuals, de les quals 435 (gairebé el 80 % de lʼincrement total) seran a preu públic. El centre adscrit de la UB a Sant Joan de Déu també tindrà un increment de 60 places a preu privat, de manera que lʼoferta de la Universitat de Barcelona és la que augmentarà més el curs vinent.

 

El rector Joan Guàrdia va insistir que la formació i la recerca s’han de posar al servei del país de manera sistèmica.
El rector Joan Guàrdia va insistir que la formació i la recerca s’han de posar al servei del país de manera sistèmica.
Acadèmic
22/04/2022

La UB disposarà, el proper curs, de 140 places més per al grau dʼInfermeria: 80 al Campus Bellvitge i 60 al Campus Clínic. Aquest augment sʼemmarca en lʼincrement de places dʼaquest ensenyament a tot Catalunya que la Generalitat i les universitats van presentar dijous 21 dʼabril en un acte al Paranimf de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB. Amb lʼincrement de lʼoferta de places dʼInfermeria es vol donar resposta a lʼalta demanda dʼaquests estudis i al dèficit de personal infermer a Catalunya, accentuat per la pandèmia. En total, el curs acadèmic 2022-2023 el sistema universitari de Catalunya disposarà de 561 places més per al grau dʼInfermeria, un 25 % més de les actuals, de les quals 435 (gairebé el 80 % de lʼincrement total) seran a preu públic. El centre adscrit de la UB a Sant Joan de Déu també tindrà un increment de 60 places a preu privat, de manera que lʼoferta de la Universitat de Barcelona és la que augmentarà més el curs vinent.

 

Durant lʼacte, el rector de la UB, Joan Guàrdia, va destacar que el context de pandèmia ha demostrat la importància de les professions sanitàries i que «davant els reptes en salut, la resposta ha de ser sistèmica i col·laborativa; no pot ser parcial ni efímera davant dels grans reptes que cal afrontar i la urgència de les situacions que afecten tota la societat». El rector va insistir que és precisament de manera sistèmica que la formació i la recerca sʼhan de posar al servei del país: «Si no, no obtindrem la resposta adequada».

La presidenta dels degans dʼInfermeria, Montserrat Comellas, va afirmar que aquest augment considerable de places «ha dʼajudar a pal·liar el dèficit estructural respecte a altres països de lʼOCDE». La coordinadora del grup de treball per a la millora en la formació dels estudis de grau dʼInfermeria, Dolors Juvinyà, va remarcar la tasca dʼaquests grups de treball «per trobar solucions col·lectives als reptes del grau dʼInfermeria». El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va reivindicar «el grau dʼautonomia i independència que reclamem per millorar el sistema de salut». Va cloure els parlaments la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, que va destacar «lʼaliança sistèmica entre el Departament de Salut i el Departament de Recerca i Universitats». A més, va afirmar: «Avui renovem la complicitat entre el sistema universitari, el sistema de salut i la ciutadania».

5 grups docents al Campus Bellvitge i 2 al Campus Clínic

En el cas de la UB, lʼaugment de places permetrà respondre a la demanda: el curs 2021-2022, Infermeria ha rebut 1.327 sol·licituds en primera opció per a una oferta de 390 places. El curs vinent se nʼoferiran 395 al Campus Bellvitge i 135 al Campus Clínic. Això suposarà elevar fins a cinc els grups de docència al Campus Bellvitge i passar, al Campus Clínic, dʼun a dos grups, un de matí i un de tarda (fins ara només hi havia el de matí). Així mateix, per als propers cursos sʼhan incrementat les places de pràctiques als hospitals universitaris, hospitals associats i institucions sanitàries en què es forma lʼalumnat del grau dʼInfermeria de la UB. Atès lʼincrement de places i de centres de pràctiques, sʼaugmentarà proporcionalment el nombre de professorat a les diferents categories.

La revisió del grau inclou, alhora, una proposta per millorar la formació dels futurs professionals de la infermeria. De fet, en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya, el Govern i les universitats han acordat crear un grup de treball per a la millora dels estudis que habiliten per a lʼexercici de professions sanitàries. Amb algunes de les mesures en què sʼestà treballant, es vol reforçar la identitat professional i potenciar lʼempoderament i el lideratge infermer; formar en gestió de les emocions i intel·ligència emocional, i millorar les competències i habilitats comunicatives i la comunicació amb els pacients. Així mateix, es volen planificar millor les pràctiques dʼacord amb els objectius docents, i incrementar les simulacions i les pràctiques clíniques.