El consum de fibra disminueix el risc de deteriorament cognitiu en persones grans portadores de l’al·lel ε4 de l’apolipoproteïna E

El Grup de Recerca de Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional dels Aliments de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona.
El Grup de Recerca de Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional dels Aliments de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona.
Notícia | Recerca
(22/03/2023)

El consum de fibra s’associa amb un risc més baix de patir deteriorament cognitiu en persones grans amb el genotip ApoE-ε4 en el gen de l’apolipoproteïna E, considerat un factor de risc genètic vinculat al desenvolupament de la malaltia d’Alzheimer. Així ho revela un estudi del Grup de Recerca de Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional dels Aliments de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona i del CIBER de Fragilitat i Envelliment (CIBERFES).

El Grup de Recerca de Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional dels Aliments de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona.
El Grup de Recerca de Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional dels Aliments de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona.
Notícia | Recerca
22/03/2023

El consum de fibra s’associa amb un risc més baix de patir deteriorament cognitiu en persones grans amb el genotip ApoE-ε4 en el gen de l’apolipoproteïna E, considerat un factor de risc genètic vinculat al desenvolupament de la malaltia d’Alzheimer. Així ho revela un estudi del Grup de Recerca de Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional dels Aliments de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona i del CIBER de Fragilitat i Envelliment (CIBERFES).

El treball, publicat a la revista Age and Ageing, l’ha dirigit la catedràtica Cristina Andrés-Lacueva, de l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA-UB), el Campus de l’Alimentació de Torribera de la UB i el CIBERFES. Es basa en l’Estudi InCHIANTI, una recerca prospectiva realitzada en 1.139 adults de 65 anys o més en dues regions de la Toscana. En concret, en l’estudi hi van participar 848 voluntaris (el 56 %, dones), d’una edat mitjana de 74 anys, dels quals es va estudiar la dieta, l’estat cognitiu i altres paràmetres de salut cada tres anys, durant un total de quinze anys.

Apolipoproteïna E: les diferents variants genètiques

L’apolipoproteïna E (ApoE) és una proteïna multifuncional que sintetitzen i secreten diverses cèl·lules (hepatòcits, adipòcits, etc.). El gen de l’ApoE, que en els humans es troba en el cromosoma 19, és polimòrfic i té tres al·lels codominants (ε2, ε3 i ε4) que donen lloc a diferents haplotips o variants genètiques.

«El deteriorament cognitiu, precursor del desenvolupament de demència en persones grans, és actualment un problema de salut pública que no té tractament. Per això, és crucial detectar factors de risc modificables que permetin desenvolupar estratègies de prevenció, entre les quals la dieta ha mostrat ser una de les més eficaces», explica Tomàs Meroño (UB-INSA-CIBERFES), un dels principals autors del treball. «L’evidència mostra que dietes saludables, caracteritzades per un alt consum d’aliments rics en fibra, tenen un impacte positiu en la cognició, però el paper específic que el consum de fibra exerceix en la funció cognitiva encara és incert».

Cristina Andrés-Lacueva detalla: «En els participants amb haplotip ApoE-ε4, observem que un augment de cinc grams al dia en la ingesta de fibra ja s’associa significativament amb un 30 % menys de risc de deteriorament cognitiu. Això ens mostra que augments assumibles en la ingesta diària de fibra poden tenir un impacte».

Així mateix, els investigadors apunten que aquesta associació protectora es restringeix a les persones que porten l’haplotip ApoE-ε4. I és que, en el cas dels participants amb altres variants genètiques de l’apolipoproteïna E (ApoE-ε2 i ApoE-ε3), un consum més alt de fibra no es va associar amb un risc més baix de deteriorament cognitiu.

«Aquests resultats indiquen que persones grans amb l’haplotip ApoE-ε4 podrien beneficiar-se d’una ingesta més gran de fibra, i a més obre la porta a investigar la interacció entre el genotip ApoE i el consum, fins ara no caracteritzada», conclou la investigadora Andrea Unión (UB-INSA-CIBERFES), primera autora de l’estudi.

Article de referència:

Unión-Caballero, A.; Meroño, T.; Andrés-Lacueva, C.; Hidalgo-Liberona, N.; Rabassa, M.; Bandinelli, S.; Ferrucci, L.; Fedecostante, M.; Zamora-Ros, R.; Cherubini, A. «Apolipoprotein E gene variants shape the association between dietary fibre intake and cognitive decline risk in community-dwelling older adults». Age and Ageing, gener de 2023. Doi: 10.1093/ageing/afac329