El Consell Social de la Universitat de Barcelona dóna el vistiplau a la creació de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Imatge de l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona.
Imatge de l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona.
Institucional
(21/10/2015)

El Consell Social de la Universitat de Barcelona, presidit per Salvador Alemany, ha informat favorablement avui de la creació de la Facultat de Medicina i Ciències de Salut, un nou centre que aplegarà lʼEscola Universitària dʼInfermeria, la Facultat de Medicina i la Facultat dʼOdontologia. Amb aquest pas necessari, el procés dʼunificació avança i culminarà amb lʼaprovació definitiva del nou centre en el Consell de Govern que tindrà lloc al desembre.

Imatge de l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona.
Imatge de l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona.
Institucional
21/10/2015

El Consell Social de la Universitat de Barcelona, presidit per Salvador Alemany, ha informat favorablement avui de la creació de la Facultat de Medicina i Ciències de Salut, un nou centre que aplegarà lʼEscola Universitària dʼInfermeria, la Facultat de Medicina i la Facultat dʼOdontologia. Amb aquest pas necessari, el procés dʼunificació avança i culminarà amb lʼaprovació definitiva del nou centre en el Consell de Govern que tindrà lloc al desembre.

Aquesta integració en lʼàmbit de les Ciències de la Salut és una conseqüència derivada de la reforma dʼestructures acadèmiques i dʼorganització administrativa de la Universitat de Barcelona, aprovada el passat 20 dʼabril. Després de la creació de la Facultat de Educació —resultat de la fusió de Pedagogia i Formació del Professorat, el 2014—, la Universitat de Barcelona integrarà ara els estudis de lʼàmbit de la salut en un únic centre. Lʼobjectiu dʼaquest procés és millorar la formació dels professionals de la salut del futur i reforçar la innovació docent, la recerca i la transferència de coneixement. Amb aquesta reforma, la Universitat de Barcelona preveu que tant els serveis als estudiants com les possibilitats dʼocupabilitat i dʼoferta dʼajuts seʼn veuran reforçats. El personal dʼadministració i serveis tindrà més possibilitats de desenvolupament professional i el professorat i el personal investigador disposaran dels recursos i les sinergies necessaris per participar en projectes de recerca internacionals.

Igualment, el Consell Social ha aprovat lʼexpedient, impulsat també pel rector Dídac Ramírez, de creació del Departament de Filosofia, fruit de la fusió dels tres departaments existents fins ara al centre: Departament dʼHistòria de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura, Departament de Filosofia Teorètica i Pràctica i Departament de Lògica, Història i Filosofia de la Ciència. Actualment, la Facultat de Filosofia està immersa en un procés dʼunificació amb les facultats de Biblioteconomia i Documentació, Filologia i Geografia i Història amb lʼobjectiu de crear un únic centre.

Per últim, el Consell Social també ha ratificat els comptes anuals i la liquidació corresponent a lʼexercici 2014. Els resultats econòmics mostren que la Universitat de Barcelona ha reduït el seu dèficit acumulat en tres milions dʼeuros, de manera que la xifra total a dia dʼavui se situa en 56 milions dʼeuros, inferior a la que hi havia lʼany 2006, que era de 60 milions dʼeuros.