El Claustre debat els actuals reptes de la UB

La mesa del Claustre s’ha reunit a l’edifici nou de la Facultat de Dret.
La mesa del Claustre s’ha reunit a l’edifici nou de la Facultat de Dret.
Institucional
(20/07/2021)

El Claustre celebrat telemàticament avui dimarts, 20 de juliol, ha tingut entre els temes destacats el procés obert a la UB per definir un nou model acadèmic i docent i el futur immediat de la CHARM-EU davant la nova convocatòria Erasmus+ adreçada a les universitats europees. El rector Joan Guàrdia ha presentat per primer cop el seu informe davant el Claustre, en el qual ha enunciat les oportunitats i les amenaces que té actualment la Universitat de Barcelona.

La mesa del Claustre s’ha reunit a l’edifici nou de la Facultat de Dret.
La mesa del Claustre s’ha reunit a l’edifici nou de la Facultat de Dret.
Institucional
20/07/2021

El Claustre celebrat telemàticament avui dimarts, 20 de juliol, ha tingut entre els temes destacats el procés obert a la UB per definir un nou model acadèmic i docent i el futur immediat de la CHARM-EU davant la nova convocatòria Erasmus+ adreçada a les universitats europees. El rector Joan Guàrdia ha presentat per primer cop el seu informe davant el Claustre, en el qual ha enunciat les oportunitats i les amenaces que té actualment la Universitat de Barcelona.

El rector ha començat la seva intervenció celebrant la creació de la Conselleria de Recerca i Universitats, «que facilitarà una interlocució més àgil amb el Govern». Ha esmentat els reptes pel que fa a la política de personal i, en general, a lʼatenció a les persones que treballen a la UB, així com a lʼestructura i el funcionament de lʼactivitat de recerca. En el seu informe, Joan Guàrdia ha destacat la necessitat de «revalorar la docència» i ha assenyalat com a tema cabdal la transformació digital. Ha emfasitzat la transversalitat dʼaspectes com la sostenibilitat i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), així com la perspectiva de gènere, que han de ser presents en el desenvolupament de qualsevol tasca universitària.

El rector ha afirmat que la UB té ara unes oportunitats que cal «aprofitar de manera intel·ligent i compartida», com ara la creació de la nova conselleria, el fet de tenir un pressupost equilibrat, les possibilitats que ofereix actuar en el marc del Grup UB, i el caràcter presencial de la institució. A continuació, ha esmentat les amenaces a què ha dʼestar atenta la UB: la retallada sostinguda del Pla dʼinversions universitàries (PIU), les dificultats sorgides arran del Reial decret 1393 sobre ensenyaments universitaris a lʼhora de la interlocució amb Europa, o els indicis que la futura Llei dʼuniversitats presentarà importants mancances a lʼhora de contribuir a modernitzar el sistema universitari.

Joan Guàrdia ha conclòs la seva intervenció subratllant tres aspectes clau: la necessitat que els mecanismes de relleu generacional a la UB siguin «més naturals i fàcils», lʼobjectiu de desburocratitzar i simplificar els processos interns i que la cultura de la qualitat estigui present en tots els àmbits de la Universitat.

A continuació, sʼha informat els membres del Claustre de la condemna a la UB pel manifest del Claustre del 15 dʼoctubre de 2019, que actualment es troba en termini per interposar un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem. Un altre tema que sʼha tractat ha estat un manifest sobre la situació del personal dʼinvestigació en formació (EPIF) i la reclamació dʼun quart any de contracte, el text del qual no sʼha pogut incloure en lʼordre del dia del Claustre, però sí que es debatrà en el proper Consell de Govern per fer-lo arribar posteriorment a la Generalitat.

La gerenta, Glòria Matalí, ha presentat un informe sobre la situació econòmica de la Universitat en el qual ha destacat la necessitat dʼestabilitat pressupostària i dʼevitar el dèficit, previst en 40,5 milions dʼeuros. Així mateix, ha recordat que cal fer un esforç per millorar el nivell de recursos propis. A continuació, la directora general del Grup UB, Olga Lanau, ha presentat lʼactivitat i la situació actual de cadascuna de les entitats que conformen el grup. Ha detallat especialment la tasca i els serveis que ofereixen el Parc Científic de Barcelona i la Fundació Bosch i Gimpera. Alhora, ha assenyalat objectius com ara coordinar diverses polítiques de les entitats del grup o potenciar el sentiment de pertinença al Grup UB.

El procés per definir un nou model docent a la UB ha centrat la intervenció de la vicerectora de Política Docent, Concepció Amat. Ha esmentat quatre línies estratègiques en aquest àmbit: la qualitat, lʼadaptació a les necessitats de lʼentorn, una educació per al desenvolupament sostenible compromesa amb la societat i lʼaprenentatge al llarg de tota la vida. A continuació, ha apuntat les diverses dimensions en les quals caldrà treballar per definir un nou model docent i els diversos actors de la Universitat que hi estaran implicats. La UB organitza justament demà, 21 de juliol, la jornada «Educació superior en el món actual. Repensem la docència des de lʼòptica dʼavui», amb la qual sʼinicia aquest procés amb lʼobjectiu dʼacordar un nou model docent per a la UB.

Núria Casamitjana, comissionada del rector per a la CHARM-EU, i Meritxell Chaves, directora de la CHARM-EU, han presentat lʼestat actual del projecte i del nou model de governança i de gestió universitària en què sʼestà treballant. Entre els aspectes que cal millorar sʼhan esmentat la mobilitat del personal i lʼalumnat, així com una major participació dels estudiants. La CHARM-EU impartirà el curs 2021-2022 la seva primera oferta docent: el màster de Reptes Globals per a la Sostenibilitat, que actualment té 74 estudiants prematriculats. Ja sʼestà treballant en la proposta de la CHARM-EU per a la nova convocatòria dʼuniversitats europees que es publicarà aquesta tardor. Segons els criteris de la convocatòria, el futur de la CHARM-EU estarà marcat per un creixement progressiu i sostenible de les actuals aliances dʼuniversitats europees, sempre cercant la qualitat i amb lʼobjectiu dʼassolir lʼimpacte desitjat.

Finalment, Lluís Caballol, síndic de greuges de la UB, ha presentat lʼinforme de les activitats de la Sindicatura del curs 2019-2020, amb 110 expedients de temàtica molt heterogènia, amb una prevalença de qüestions relacionades amb lʼavaluació, la matrícula i les situacions derivades de la situació de pandèmia. El síndic també ha qüestionat en un apartat del seu informe lʼadequació i la viabilitat tècnica de la sentència que anul·la lʼacord del Claustre del 15 dʼoctubre de 2019 i ha respost a qüestions dels claustrals sobre algunes de les seves actuacions.