El catedràtic Pedro Alonso és elegit nou membre de lʼAcadèmia Nacional de Medicina dels Estats Units

El catedràtic Pedro Alonso és metge epidemiòleg, especialista en medicina comunitària i salut pública i doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona.
El catedràtic Pedro Alonso és metge epidemiòleg, especialista en medicina comunitària i salut pública i doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona.
Recerca
(18/10/2022)

Pedro Alonso, catedràtic del Departament de Medicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i director del Programa mundial sobre malària de lʼOMS, ha estat designat nou membre de lʼAcadèmia Nacional de Medicina dels Estats Units. Aquest reconeixement es considera un dels més alts honors en el camp de la salut i la medicina, i reconeix les persones que han fet contribucions importants a lʼavenç de les ciències mèdiques, lʼassistència sanitària i la salut pública, amb un ferm compromís de servei com a professionals de lʼàmbit de la salut.

El catedràtic Pedro Alonso és metge epidemiòleg, especialista en medicina comunitària i salut pública i doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona.
El catedràtic Pedro Alonso és metge epidemiòleg, especialista en medicina comunitària i salut pública i doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona.
Recerca
18/10/2022

Pedro Alonso, catedràtic del Departament de Medicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i director del Programa mundial sobre malària de lʼOMS, ha estat designat nou membre de lʼAcadèmia Nacional de Medicina dels Estats Units. Aquest reconeixement es considera un dels més alts honors en el camp de la salut i la medicina, i reconeix les persones que han fet contribucions importants a lʼavenç de les ciències mèdiques, lʼassistència sanitària i la salut pública, amb un ferm compromís de servei com a professionals de lʼàmbit de la salut.

LʼAcadèmia Nacional de Medicina dels EUA, que acaba de fer pública la designació de cent membres nous, ha destacat el paper de líder visionari de Pedro Alonso en el terreny de la salut mundial, «com a director del Programa mundial sobre malària de lʼOMS, dirigeix el desenvolupament i la implementació de polítiques, com ara la recomanació de lʼaplicació de la primera vacuna contra la malària». Aquesta institució reconeix la seva tasca en «lʼestabliment de centres de recerca clau a Moçambic i Barcelona i en la recerca innovadora en la prevenció de la malària».

En paraules de Victor J. Dzau, president de lʼAcadèmia, «aquest grup extraordinari de nous membres està format per acadèmics i líders excepcionals que han estat els primers a respondre davant grans reptes de salut pública, a combatre les desigualtats socials i a fer descobriments innovadors. La seva experiència serà vital per potenciar el futur de la salut i la medicina en benefici de tots».

Pedro Alonso: la lluita contra la malària

Pedro Alonso és metge epidemiòleg, especialista en medicina comunitària i salut pública i doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona. És expert en malalties que afecten les poblacions més pobres del planeta. Va començar a especialitzar-se als anys vuitanta a Gàmbia, on va avaluar lʼeficàcia de lʼús de les xarxes mosquiteres impregnades amb insecticida com a eina preventiva de la malària o paludisme. Després va continuar fent recerca al continent africà, especialment a Tanzània i Moçambic, on va contribuir al desenvolupament clínic i lʼavaluació de lʼimpacte dʼuna vacuna contra la malària.

El 1996, amb el suport de lʼAgència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), Pedro Alonso va posar en marxa a Moçambic el Centre de Recerca en Salut de Manhiça (CISM), Premi Príncep dʼAstúries de Cooperació Internacional el 2008 i un dels principals exemples dʼèxit de la cooperació espanyola en salut a lʼÀfrica subsahariana. Les aportacions del CISM en lʼàmbit de la salut en països pobres tenen un impacte global, com és el cas de la vacuna de la malària.

Fundador del Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB) i de lʼInstitut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), Alonso també ha estat cap de servei de Salut Internacional i Medicina Tropical de lʼHospital Clínic de Barcelona. El seu treball persegueix lʼobjectiu de trencar amb el cercle viciós de pobresa-malaltia, posant un interès especial en la contribució al desenvolupament de capacitats de recerca a lʼÀfrica. Lʼoctubre del 2014 va ser nomenat director del Programa mundial sobre malària de lʼOMS, amb la funció de coordinar els esforços dʼaquest organisme per controlar i eliminar la malària al món i establir normes, guies tècniques i polítiques de suport als països afectats per la malaltia.