Edicions UB, premiada a la Fira del Llibre de Madrid

El rector, Joan Guàrdia, i el vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística, Jordi Matas, amb la directora d’Edicions UB, Meritxell Anton, a l’estand de la Fira de Madrid.
El rector, Joan Guàrdia, i el vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística, Jordi Matas, amb la directora d’Edicions UB, Meritxell Anton, a l’estand de la Fira de Madrid.
Cultura
(16/09/2021)

Aquest dijous, 16 de setembre, sʼhan lliurat, en el marc de la Fira del Llibre de Madrid, els XXIII Premis Nacionals dʼEdició Universitària, uns guardons anuals que convoca la Unió dʼEditorials Universitàries Espanyoles (UNE). Edicions UB ha rebut el Premi Nacional a la millor monografia en ciències de la salut pel llibre Maternidad y gestación en venta. Fabricar bebés en la era neoliberal, de Miguel Ángel Torres Quiroga. El jurat, integrat per Ernesto Pérez Zúñiga, Manuel Rodríguez Rivero, Nuria Azancot, Laura Revuelta, Iker Seisdedos i Pampa García Molina, ha resolt premiar-lo perquè ofereix una «visió crítica sobre les diferents perspectives de la gestació subrogada sense eludir la dimensió política dʼaquesta qüestió».

El rector, Joan Guàrdia, i el vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística, Jordi Matas, amb la directora d’Edicions UB, Meritxell Anton, a l’estand de la Fira de Madrid.
El rector, Joan Guàrdia, i el vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística, Jordi Matas, amb la directora d’Edicions UB, Meritxell Anton, a l’estand de la Fira de Madrid.
Cultura
16/09/2021

Aquest dijous, 16 de setembre, sʼhan lliurat, en el marc de la Fira del Llibre de Madrid, els XXIII Premis Nacionals dʼEdició Universitària, uns guardons anuals que convoca la Unió dʼEditorials Universitàries Espanyoles (UNE). Edicions UB ha rebut el Premi Nacional a la millor monografia en ciències de la salut pel llibre Maternidad y gestación en venta. Fabricar bebés en la era neoliberal, de Miguel Ángel Torres Quiroga. El jurat, integrat per Ernesto Pérez Zúñiga, Manuel Rodríguez Rivero, Nuria Azancot, Laura Revuelta, Iker Seisdedos i Pampa García Molina, ha resolt premiar-lo perquè ofereix una «visió crítica sobre les diferents perspectives de la gestació subrogada sense eludir la dimensió política dʼaquesta qüestió».

En lʼacte hi han participat el rector, Joan Guàrdia, i el vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística, Jordi Matas, que han recollit el guardó en representació de la Universitat de Barcelona. La cerimònia, que sʼha celebrat al Pavelló dʼActivitats Culturals de la Fira, lʼhan presidit la directora general del Llibre i Foment de la Lectura del Ministeri de Cultura i Esport, María José Gálvez, i la presidenta de la Unió dʼEditorials Universitàries Espanyoles, Ana Isabel González.

El llibre premiat aborda els problemes ètics que suscita el lloguer de ventres: els límits del mercat, el cos humà com a objecte de contracte i els conflictes entre llibertat negativa i positiva. Contrari a la posició neoliberal que defensa la regulació dʼaquesta pràctica, lʼautor parteix de la base que, perquè la llibertat reproductiva sigui justa i igualitària, cal fer una reflexió sobre les desigualtats estructurals. Lʼobra forma part de la col·lecció de Bioètica, dirigida per María Casado. El 2018 aquesta col·lecció va obtenir el Segell de Qualitat en Edició Acadèmica, una distinció que atorguen lʼAgència Nacional dʼAvaluació de la Qualitat i lʼAcreditació (ANECA) i la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) per reconèixer les millors pràctiques dʼedició universitària i lʼexcel·lència científica en el procés editorial.

Fira del Llibre de Madrid

Edicions UB disposa cada any dʼun estand propi a la Fira del Llibre de Madrid, un dels principals esdeveniments de la literatura en espanyol al món que se celebra, des del 1967, al parc dʼEl Retiro. Es tracta dʼun punt de trobada clau per donar a conèixer les novetats i col·leccions a lectors, llibreters, editors i distribuïdors, en un certamen farcit de presentacions, taules rodones, entrevistes i altres activitats.

Enguany trobareu lʼestand dʼEdicions UB a la caseta 272. Hi seran fins al dia 26 de setembre. Alguns dels títols exposats són:

La Segunda República española: textos fundamentales, a cura de Norbert Bilbeny. Una col·lecció de textos fonamentals de la Segona República espanyola de gran valor testimonial i instrumental. Testimonial perquè aporten proves sobre diferents aspectes dʼuna època excepcional de la història dʼEspanya i Europa; i instrumental perquè sʼhi reuneix un material dʼaccés difícil i es posa a disposició de totes les persones interessades en lʼestudi dʼaquest període.

La innovación en la gestión de la cultura. Reflexiones y experiencias, a cura de Lluís Bonet i Manel González-Piñero. És el darrer títol de la col·lecció Economia i Empresa. Lʼobra sʼaproxima a la gènesi, la política i els reptes de la innovació en el sector cultural, a partir de lʼanàlisi de nou projectes dels sectors del llibre, el teatre, la música i els videojocs.

Ciencia y política. La organización de la arqueología y la prehistoria en España (1850-1939), de Francisco Gracia Alonso. Analitza com es va utilitzar políticament lʼarqueologia científica per nodrir els relats identitaris de lʼEstat i dels nacionalismes i regionalismes, des de mitjan segle XIX fins a finals de la Guerra Civil. Aquest llibre és la segona part dʼuna obra anterior de lʼautor titulada La construcción de una identidad nacional. Arqueología, patrimonio y nacionalismo en Cataluña (1850-1939), publicada també per Edicions UB el 2018. Tots dos completen un recorregut pels orígens de lʼarqueologia a Espanya que il·lumina les complexes relacions entre història, política i identitat nacional.

El relato público. Miradas transversales a la comunicación política, a cura de Joan-Gabriel Burguera-Serra i Meritxell Martínez Riera. És una novetat de la col·lecció Periodismo Activo. Aplega diferents articles en què sʼofereixen mirades transversals al fenomen de la comunicació política, amb lʼobjectiu dʼaprofundir en el coneixement dʼaquest àmbit i, alhora, establir sinergies entre lʼacadèmia i la praxi periodística.

A més a més, i com a membre de la Unió dʼEditorials Universitàries Espanyoles, els títols dʼEdicions UB també els podreu trobar a lʼestand que la UNE té a la Fira, juntament amb les novetats de la resta dʼeditorials universitàries espanyoles.