Distinció Jaume Vicens Vives per a GenomEdu, un portal dʼinnovació docent en lʼàmbit de la morfologia i la histologia

GenomEdu, una plataforma amb recursos multimèdia per a la docència en morfologia i histologia animal i vegetal.
GenomEdu, una plataforma amb recursos multimèdia per a la docència en morfologia i histologia animal i vegetal.
Recerca
(01/10/2013)
Potenciar la innovació docent en lʼàmbit de la citologia i la histologia amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació en el marc de lʼespai europeu dʼeducació superior. Aquest és lʼobjectiu principal del portal GenomEdu, un recurs multimèdia desenvolupat per professors de la Facultat de Biologia de la UB, lʼEscola Superior dʼAgricultura de Barcelona (ESAB-UPC), el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics (UPC) i l'spin-off Genomvisió, SL (UPC), que ha estat reconegut amb la Distinció Jaume Vicens Vives 2013 a la qualitat docent universitària, com a premi col·lectiu, un guardó que atorga la Generalitat de Catalunya.
 
Amb aquest premi, que es va lliurar el 6 de setembre durant la inauguració oficial del curs 2013-2014 del sistema universitari català, es reconeix la voluntat de renovació pedagògica de GenomEdu en la creació de continguts docents amb la incorporació dʼeines web 2.0 en lʼàmbit de la biomedicina i la biotecnologia.
GenomEdu, una plataforma amb recursos multimèdia per a la docència en morfologia i histologia animal i vegetal.
GenomEdu, una plataforma amb recursos multimèdia per a la docència en morfologia i histologia animal i vegetal.
Recerca
01/10/2013
Potenciar la innovació docent en lʼàmbit de la citologia i la histologia amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació en el marc de lʼespai europeu dʼeducació superior. Aquest és lʼobjectiu principal del portal GenomEdu, un recurs multimèdia desenvolupat per professors de la Facultat de Biologia de la UB, lʼEscola Superior dʼAgricultura de Barcelona (ESAB-UPC), el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics (UPC) i l'spin-off Genomvisió, SL (UPC), que ha estat reconegut amb la Distinció Jaume Vicens Vives 2013 a la qualitat docent universitària, com a premi col·lectiu, un guardó que atorga la Generalitat de Catalunya.
 
Amb aquest premi, que es va lliurar el 6 de setembre durant la inauguració oficial del curs 2013-2014 del sistema universitari català, es reconeix la voluntat de renovació pedagògica de GenomEdu en la creació de continguts docents amb la incorporació dʼeines web 2.0 en lʼàmbit de la biomedicina i la biotecnologia.
 
La Universitat de Barcelona participa en el projecte GenomEdu des de l'any 2009. Els professors Fernando Aguado i Mercè Durfort, del Departament de Biologia Cel·lular, són els responsables del projecte a la UB, en què també col·laboren Jesús Pérez Clausell, Albert Martínez, Elena Sagristà i un equip de becaris i tècnics que s'han ocupat d'obtenir les preparacions histològiques per a microscòpia òptica i electrònica, així com les imatges corresponents, i que també han redactat els textos en diversos idiomes.
 
El portal GenomEdu està integrat per aules temàtiques (cos humà, tomografies humanes, plantes, etc.) amb fotografies digitals i escàners que permeten fer zooms, rotacions i desplaçaments. Es poden visualitzar òrgans i teixits i consultar les etiquetes explicatives corresponents. Així mateix, també es pot accedir a aules públiques i privades que són utilitzades per diferents docents. A la Facultat de Biologia de la UB, concretament, es fa servir una aula privada de GenomEdu per a la docència de lʼassignatura de Citologia i Histologia, una iniciativa molt ben valorada pels alumnes.
 
GenomEdu ha estat reconegut en diverses convocatòries com un projecte dʼinnovació docent de lʼInstitut de Ciències de lʼEducació (ICE) de la UB, i ha estat presentat en diversos congressos sobre docència com una eina d'innovació docent.