Descobreixen la pèrdua dʼun gen supressor de tumors en càncer de pulmó de cèl·lula petita

Imatge de l'esquerra, cèl·lules que contenen les dues còpies normals del gen (punts verds). Imatge de la dreta, càncer de pulmó de cèl·lules petites que ha perdut les dues còpies del gen protector. En vermell es mostren les dues còpies normals d'un gen c.
Imatge de l'esquerra, cèl·lules que contenen les dues còpies normals del gen (punts verds). Imatge de la dreta, càncer de pulmó de cèl·lules petites que ha perdut les dues còpies del gen protector. En vermell es mostren les dues còpies normals d'un gen c.
Recerca
(05/08/2015)

El càncer de pulmó de cèl·lula petita és un tipus especial dins dels tumors que apareixen en aquests òrgans (constitueix el 15 % d'aquest tipus de càncers). Apareix gairebé exclusivament en fumadors i sol debutar a l'estadi de malaltia disseminada, és a dir, amb la presència de metàstasi. Es caracteritza perquè inicialment respon bé a la quimioteràpia, però abans d'un any el tumor reapareix i baixa la supervivència.

Imatge de l'esquerra, cèl·lules que contenen les dues còpies normals del gen (punts verds). Imatge de la dreta, càncer de pulmó de cèl·lules petites que ha perdut les dues còpies del gen protector. En vermell es mostren les dues còpies normals d'un gen c.
Imatge de l'esquerra, cèl·lules que contenen les dues còpies normals del gen (punts verds). Imatge de la dreta, càncer de pulmó de cèl·lules petites que ha perdut les dues còpies del gen protector. En vermell es mostren les dues còpies normals d'un gen c.
Recerca
05/08/2015

El càncer de pulmó de cèl·lula petita és un tipus especial dins dels tumors que apareixen en aquests òrgans (constitueix el 15 % d'aquest tipus de càncers). Apareix gairebé exclusivament en fumadors i sol debutar a l'estadi de malaltia disseminada, és a dir, amb la presència de metàstasi. Es caracteritza perquè inicialment respon bé a la quimioteràpia, però abans d'un any el tumor reapareix i baixa la supervivència.

 
En comparació amb la resta de tipus de càncer de pulmó, el de cèl·lula petita no disposa d'un tractament molecular personalitzat, en part per la dificultat d'obtenir material biològic que permeti estudiar-lo. Avui, un article publicat a Cancer Research, la revista oficial de la Societat Americana per a la Recerca del Càncer (AACR), ​​proporciona informació sobre una nova alteració genètica en aquest tipus càncer de pulmó que seria un bon candidat per al desenvolupament de fàrmacs específics. El treball està dirigit per Manel Esteller, director del Programa d'Epigenètica i Biologia del Càncer de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), investigador ICREA i professor de Genètica de la UB,
 
Segons explica Esteller, en la recerca s'ha descobert «que un 10 % dels tumors de pulmó de cèl·lula petita perden dues còpies d'un gen anticàncer denominat KAT6B». El gen identificat origina una proteïna que és una histona acetiltransferasa, «que ens podem imaginar que és com una clau que obre el nostre ADN perquè s'expressin altres gens supressors de tumors», continua l'expert. Quan en una cèl·lula falta aquesta proteïna, el seu ADN es tanca sobre si mateix i no deixa que s'expressin els gens protectors, cosa que accelera el procés tumoral. L'estudi suggereix que les cèl·lules tumorals a les quals manca aquest gen serien més sensibles a un fàrmac anomenat irinotecan, que actua a nivell de l'ADN. «Ara ens agradaria comprovar que els pacients amb aquesta alteració també són més sensibles a aquest compost en futurs assajos», diu Esteller.