Creu de Sant Jordi per als catedràtics de la UB Joan J. Guinovart i Alegría Borrás

Joan J. Guinovart.
Joan J. Guinovart.
Cultura
(02/04/2014)

Els catedràtics de la UB Joan J. Guinovart i Alegría Borrás seran distingits amb la Creu de Sant Jordi, un guardó creat el 1981 i que és un dels màxims reconeixements que atorga la Generalitat de Catalunya. Enguany, la Creu de Sant Jordi ha estat concedida a vint-i-set persones i quinze entitats que sʼhan destacat pels serveis prestats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural.

Joan J. Guinovart.
Joan J. Guinovart.
Cultura
02/04/2014

Els catedràtics de la UB Joan J. Guinovart i Alegría Borrás seran distingits amb la Creu de Sant Jordi, un guardó creat el 1981 i que és un dels màxims reconeixements que atorga la Generalitat de Catalunya. Enguany, la Creu de Sant Jordi ha estat concedida a vint-i-set persones i quinze entitats que sʼhan destacat pels serveis prestats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural.

El Dr. Joan J. Guinovart, director de lʼInstitut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) i catedràtic del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UB, rebrà aquesta distinció «per la projecció internacional de les seves recerques sobre els trastorns metabòlics causants de malalties neurodegeneratives». Director de lʼIRB des del 2005, també cal destacar «la seva contribució valuosa a lʼensenyament, la pràctica i la projecció de la ciència a Catalunya».

Joan J. Guinovart és llicenciat en Ciències Químiques i doctor en Farmàcia per la UB. És catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la UB, i fundador i director de lʼIRB. Així mateix, és acadèmic numerari de la Reial Acadèmia Nacional de Farmàcia (Institut dʼEspanya) i de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, membre de lʼInstitut dʼEstudis Catalans (IEC) i de lʼAcadèmia Europaea. Ha rebut la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya, el Premi Prat de la Riba de lʼIEC i el Diploma dʼHonor de les Societats Bioquímiques Europees (FEBS en anglès), entre altres distincions. Lʼactivitat investigadora del Dr. Guinovart està centrada en el metabolisme del glicogen, directament relacionat amb la diabetis i les patologies neurodegeneratives com ara la malaltia de Lafora. A lʼIRB encapçala el Grup de Recerca sobre Enginyeria Metabòlica i Teràpia de la Diabetis, dins del programa de Medicina Molecular.

Alegría Borrás és llicenciada i doctora en Dret per la UB i rebrà la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya «en reconeixement a la seva trajectòria com a catedràtica de Dret Internacional Privat de la Universitat de Barcelona». Autora dʼestudis en aquest camp, ha format part de destacats organismes catalans i europeus. Com a membre del Grup de Treball de lʼÀmbit Jurídic de la Generalitat, «cal destacar-ne lʼesforç per donar visibilitat internacional a Catalunya».

Catedràtica a la Facultat de Dret de la UB des del 1985, és experta en lʼàmbit del dret internacional privat de la família i de les successions, la cooperació judicial en matèria civil, els ordenaments jurídics o unificats, la protecció internacional de nens i lʼadopció internacional i el dret internacional privat comunitari. La professora Alegría Borrás ha estat delegada dʼEspanya a la Conferència de lʼHaia de Dret Internacional Privat des del 1986 i és la cap de la delegació espanyola des del 1992. També ha estat la delegada espanyola per a la Cooperació Judicial en Matèria Civil des del 1993 a la Unió Europea. És membre de lʼAcadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, de lʼAssociació Espanyola de Professors de Dret Internacional i Relacions Internacionals, de lʼAssociació Espanyola per a lʼEstudi del Dret Comunitari Europeu i de lʼAssociació de Dret Internacional (ILA), entre altres entitats. Ha rebut la Creu distingida de primera classe de lʼorde de Sant Raimon de Penyafort (1996) i és comandant de lʼorde dʼIsabel la Catòlica (1997).

 

 

Més informació en aquest enllaç