Conveni entre la UB i la Fundació ONCE perquè lʼalumnat amb discapacitat pugui fer pràctiques externes en empreses

L’objectiu de la iniciativa és incrementar l’ocupabilitat dels joves amb discapacitat.
L’objectiu de la iniciativa és incrementar l’ocupabilitat dels joves amb discapacitat.
(19/03/2014)

La Universitat de Barcelona, la Fundació ONCE i lʼAssociació FSC Discapacitat (FSC Inserta) han signat un conveni marc de col·laboració per promoure la incorporació dʼestudiants universitaris amb discapacitat a fer pràctiques acadèmiques externes, tant curriculars com extracurriculars, en empreses i institucions. La iniciativa, que sʼha anomenat Oportunitat al Talent, vol servir de pont entre lʼempresa i la universitat i té com a objectiu incrementar lʼocupabilitat dels joves amb discapacitat, a partir de facilitar el primer contacte dʼaquests universitaris amb el mercat laboral.

L’objectiu de la iniciativa és incrementar l’ocupabilitat dels joves amb discapacitat.
L’objectiu de la iniciativa és incrementar l’ocupabilitat dels joves amb discapacitat.
19/03/2014

La Universitat de Barcelona, la Fundació ONCE i lʼAssociació FSC Discapacitat (FSC Inserta) han signat un conveni marc de col·laboració per promoure la incorporació dʼestudiants universitaris amb discapacitat a fer pràctiques acadèmiques externes, tant curriculars com extracurriculars, en empreses i institucions. La iniciativa, que sʼha anomenat Oportunitat al Talent, vol servir de pont entre lʼempresa i la universitat i té com a objectiu incrementar lʼocupabilitat dels joves amb discapacitat, a partir de facilitar el primer contacte dʼaquests universitaris amb el mercat laboral.

 
El programa està subjecte a la normativa que regula les pràctiques acadèmiques externes i sʼadreça a tot lʼalumnat de la UB, tant de grau com de màster i postgrau, que, havent superat la meitat dels crèdits del seu ensenyament, disposi dʼun certificat de discapacitat (mínim del 33 %). Es tracta de pràctiques adaptades a les necessitats i capacitats dels estudiants, en què podran posar en pràctica els coneixements adquirits durant la formació acadèmica i adquirir competències per exercir una professió. Es pretén garantir així la igualtat dʼoportunitats i que lʼalumnat amb discapacitat pugui accedir a unes pràctiques externes de qualitat, en què pugui potenciar el seu aprenentatge i mostrar tot el seu talent per aconseguir la plena participació en lʼentorn laboral i social.
 
La Fundació ONCE —a través dʼFSC Inserta— i la UB —a través del Servei dʼAtenció a lʼEstudiant (SAE)— supervisaran el programa: actuaran com a interlocutores entre els estudiants, les empreses i les facultats participants per a les gestions i el seguiment de les pràctiques. Així, a les accions que ja es feien des del SAE per facilitar lʼaccés dʼaquests estudiants a un entorn laboral normalitzat, sʼhi afegeix ara la possibilitat de dur a terme aquestes pràctiques en empreses externes dins del període acadèmic.
 
Finançament europeu
 
La iniciativa sʼemmarca dins del programa Per Talent, que desenvolupa la Fundació ONCE, a través dʼFSC Inserta, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, i que té per objectiu millorar lʼocupabilitat de les persones amb discapacitat a través dʼuna xarxa de professionals a tot el territori.