Conveni amb el Col·legi dʼAdvocats de Barcelona per impartir el màster dʼAdvocacia que permetrà lʼaccés a la professió

El degà de l’ICAB, Pedro L. Yúfera, i el rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez.
El degà de l’ICAB, Pedro L. Yúfera, i el rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez.
(21/05/2013)

El dimarts 21 de maig el rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, i el degà de lʼIl·lustre Col·legi dʼAdvocats de Barcelona (ICAB), Pedro L. Yúfera, han signat a la seu de lʼICAB un conveni per impartir conjuntament el màster oficial d'Advocacia, uns estudis que segueixen els requisits de formació especialitzada establerts per la nova legislació estatal com a necessaris per exercir dʼadvocat. La titulació recull lʼexperiència de la col·laboració anterior entre la UB i lʼICAB, que abans ja havien impartit conjuntament quatre edicions del màster de Pràctica Jurídica amb una metodologia i característiques similars a les del nou ensenyament objecte del conveni.

El degà de l’ICAB, Pedro L. Yúfera, i el rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez.
El degà de l’ICAB, Pedro L. Yúfera, i el rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez.
21/05/2013

El dimarts 21 de maig el rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, i el degà de lʼIl·lustre Col·legi dʼAdvocats de Barcelona (ICAB), Pedro L. Yúfera, han signat a la seu de lʼICAB un conveni per impartir conjuntament el màster oficial d'Advocacia, uns estudis que segueixen els requisits de formació especialitzada establerts per la nova legislació estatal com a necessaris per exercir dʼadvocat. La titulació recull lʼexperiència de la col·laboració anterior entre la UB i lʼICAB, que abans ja havien impartit conjuntament quatre edicions del màster de Pràctica Jurídica amb una metodologia i característiques similars a les del nou ensenyament objecte del conveni.

Dʼacord amb la Llei 34/2006 dʼaccés a la professió dʼadvocat, desenvolupada pel Reglament aprovat pel Reial decret 775/2011, per poder exercir aquesta professió no és suficient el grau de Dret, sinó que, a més, cal seguir una formació especialitzada, impartida conjuntament per universitats i col·legis professionals, així com superar una prova dʼavaluació de lʼaptitud professional. El màster d'Advocacia, la primera edició del qual ha començat aquest curs 2012-2013, vol respondre a aquesta demanda formativa. Es tracta dʼun ensenyament integral basat en el principi dʼexcel·lència acadèmica i orientat a obtenir una capacitació professional en qualsevol àmbit de lʼordenament jurídic en què l'estudiant hagi de desplegar la seva activitat professional. La metodologia escollida per assolir els objectius del programa educatiu se centra bàsicament en lʼocupació de lʼestudi de cas amb plantejament transversal. Es tracta dʼuna eina que proporciona als estudiants oportunitats dʼaprenentatge de la matèria o matèries sobre les quals es construeix un cas concret. Al mateix temps, propicia el desenvolupament dʼhabilitats com ara la recerca, lʼanàlisi, la interpretació, lʼargumentació i la resolució de problemes. 

El màster inclou 90 crèdits ECTS, amb una durada dʼun any i mig en grups reduïts de matí i tarda. Les pràctiques externes obligatòries comprenen 30 crèdits i es desenvolupen en despatxos i entitats vinculats a lʼexercici de la professió dʼadvocat, que completen la formació de lʼalumnat i alhora en promouen l'efectiva inserció laboral.