La Lliga d’Universitats de Recerca Europees reclama a les futures institucions d’Europa una aposta decidida per la recerca

En el cas de la UB, es destaca el projecte de la professora i investigadora Ana Moragues Faus, de la Facultat d’Economia i Empresa.
En el cas de la UB, es destaca el projecte de la professora i investigadora Ana Moragues Faus, de la Facultat d’Economia i Empresa.
Notícia | Recerca
(27/05/2024)
La Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU) ha presentat recentment el seu posicionament estratègic sobre quina ha de ser la política de recerca europea durant el període 2024-2029. En concret, la xarxa, que agrupa les vint-i-quatre universitats més intensives en recerca del continent, entre les quals hi ha la Universitat de Barcelona (UB), prioritza setze accions que han de contribuir a generar un ecosistema favorable al sistema d’educació superior europeu, el millor posicionat per impulsar la competitivitat, millorar el nivell de vida i complir els objectius climàtics de la Unió Europea.
En el cas de la UB, es destaca el projecte de la professora i investigadora Ana Moragues Faus, de la Facultat d’Economia i Empresa.
En el cas de la UB, es destaca el projecte de la professora i investigadora Ana Moragues Faus, de la Facultat d’Economia i Empresa.
Notícia | Recerca
27/05/2024
La Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU) ha presentat recentment el seu posicionament estratègic sobre quina ha de ser la política de recerca europea durant el període 2024-2029. En concret, la xarxa, que agrupa les vint-i-quatre universitats més intensives en recerca del continent, entre les quals hi ha la Universitat de Barcelona (UB), prioritza setze accions que han de contribuir a generar un ecosistema favorable al sistema d’educació superior europeu, el millor posicionat per impulsar la competitivitat, millorar el nivell de vida i complir els objectius climàtics de la Unió Europea.

Amb vista a les eleccions al Parlament Europeu que tindran lloc el 9 de juny i la futura renovació de la Comissió Europea, la LERU encomana als futurs legisladors que treballin en el full de ruta següent: 

 • Reformar els programes marc financers pluriennals, que, en opinió de la LERU, s’han demostrat insuficients per cobrir les prioritats de finançament en recerca. 

 • Definir clarament les responsabilitats de les futures comissions per evitar encavalcaments. 

 • Tenir en compte la recomanació per a les institucions europees de desenvolupar sinergies entre els diferents programes, per evitar pèrdua de talent, de finançament i d’innovació. 

 • Incrementar la inversió en recerca, innovació i educació. 

 • Harmonitzar els marcs reguladors estatals per estimular la innovació i el creixement. 

 • Revisar les noves legislacions europees per evitar que la tasca de les universitats es vegi obstaculitzada. 

 • Fer de l’educació una competència compartida entre les institucions europees i els estats membres. 

 • Consagrar la protecció de la llibertat acadèmica en els tractats de la Unió Europea. 

 • Reforçar la innovació i la transformació social sostenible incrementant el suport a la recerca de frontera entre disciplines. 

 • Estimular la col·laboració internacional. 

 • Reconèixer i donar suport a les institucions líders que poden marcar la diferència. 

 • Involucrar les universitats en la política industrial de la Unió Europea. 

 • Crear una àrea de recerca europea real, sense obstacles dels estats membres. 

 • Impulsar les carreres acadèmiques i de recerca. 

 • Reforçar la sobirania digital de les universitats. 

 • Donar suport a les universitats perquè progressin en un entorn canviant. 

Les universitats que conformen la LERU reivindiquen el seu paper clau com a generadores i transmissores de progrés i coneixement cap a la societat. La publicació recull exemples de projectes de recerca conduïts per les universitats de la Lliga que han impactat positivament en la societat europea. 

En el cas de la UB, es destaca el projecte de la professora i investigadora Ana Moragues Faus, de la Facultat d’Economia i Empresa, per reconstruir els sistemes urbans d’alimentació amb l’objectiu de garantir l’accés universal a l’alimentació sostenible. Les recomanacions de la recerca sobre com desenvolupar polítiques urbanes d’alimentació d’èxit han estat aplicades per ajuntaments de tot el món.