Continuïtat en lʼoferta acadèmica de la UB a les portes de la preinscripció universitària per al curs 2017-2018

La Universitat de Barcelona oferirà un ventall de 73 graus marcat per la continuïtat respecte al curs passat.
La Universitat de Barcelona oferirà un ventall de 73 graus marcat per la continuïtat respecte al curs passat.
Acadèmic
(30/05/2017)

El dimarts 6 de juny comença la preinscripció universitària a Catalunya per al curs 2017-2018, un procés que sʼallargarà fins al 3 de juliol. Durant aquest període, les persones que vulguin cursar una titulació universitària, o les que vulguin canviar de grau, podran escollir entre lʼoferta acadèmica de set universitats públiques —UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL i URV— i una de privada, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

La Universitat de Barcelona oferirà un ventall de 73 graus marcat per la continuïtat respecte al curs passat.
La Universitat de Barcelona oferirà un ventall de 73 graus marcat per la continuïtat respecte al curs passat.
Acadèmic
30/05/2017

El dimarts 6 de juny comença la preinscripció universitària a Catalunya per al curs 2017-2018, un procés que sʼallargarà fins al 3 de juliol. Durant aquest període, les persones que vulguin cursar una titulació universitària, o les que vulguin canviar de grau, podran escollir entre lʼoferta acadèmica de set universitats públiques —UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL i URV— i una de privada, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

La Universitat de Barcelona oferirà un ventall de 73 graus marcat per la continuïtat respecte al curs passat. Finalment, i atès que la Direcció General dʼUniversitats no ha autoritzat les noves propostes, es mantenen en lʼoferta del curs 2017-2018 els graus dʼEmpresa Internacional i el de Cinema i Mitjans Audiovisuals, de 240 crèdits cadascun (quatre anys).

Lʼoferta de la Universitat de Barcelona és la més àmplia del sistema universitari català. Any rere any, la UB ocupa el primer lloc en les preferències dels nous universitaris. El curs 2016-2017, la UB va rebre 14.729 sol·licituds en primera preferència. També va ser la universitat amb més estudiants assignats en total: 12.168. Pel que fa a la relació entre sol·licituds i places, va rebre prop dʼun 31,95 % de les sol·licituds en primera opció dins del global del sistema universitari català, mentre que va oferir aproximadament un 27,12 % de les places. Les titulacions més demanades el curs 2016-2017 van ser Medicina (campus Clínic), Psicologia i Administració i Direcció dʼEmpreses.