Consell de Govern de la UB

 
 
Institucional
(12/12/2022)

El dimecres 14 de desembre, el Consell de Govern de la UB està convocat a una nova sessió ordinària. Seguint el model de convocatòria en format híbrid, els membres que hi presentaran punts de lʼordre del dia ho faran des del centre universitari de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT, amb motiu dels 25 anys dʼadscripció a la UB; la resta dʼintegrants i convidats hi assistiran per via telemàtica. Les sessions de Consell de Govern són públiques i es poden seguir en directe des dʼaquest enllaç.

La sessió dʼaquest dimecres està convocada a les 8:30 en primera convocatòria i, si no hi ha quòrum, a les 9:00. Com és habitual, inclourà lʼinforme del rector i diverses qüestions relatives als àmbits dʼactuació de la UB, algunes de les quals se sotmetran a votació perquè, si escau, sʼaprovin. Així, per exemple, es portaran a aprovació la proposta de pressupost per a lʼexercici 2023, el Reglament de la Comissió dʼIgualtat de la UB, lʼoferta pública dʼocupació de 2022 del PAS i la convocatòria PREDOCS-UB. També sʼinformarà els assistents sobre el pla per fomentar lʼestalvi energètic a la Universitat.

El Consell de Govern és lʼòrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la UB i les directrius i els procediments per aplicar-les en lʼorganització dels ensenyaments i la docència, en la recerca, en els recursos humans i econòmics, i en lʼelaboració dels pressupostos. Està format pel rector, que el presideix; la secretària general; la gerenta; quinze membres designats pel rector i vint membres elegits pel Claustre Universitari entre els seus integrants; deu membres elegits pels degans; els directors de les escoles universitàries; cinc membres elegits pels directors de departament i pels directors dels instituts universitaris de recerca, i tres membres del Consell Social no pertanyents a la comunitat universitària.

 

 
 
Institucional
12/12/2022

El dimecres 14 de desembre, el Consell de Govern de la UB està convocat a una nova sessió ordinària. Seguint el model de convocatòria en format híbrid, els membres que hi presentaran punts de lʼordre del dia ho faran des del centre universitari de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT, amb motiu dels 25 anys dʼadscripció a la UB; la resta dʼintegrants i convidats hi assistiran per via telemàtica. Les sessions de Consell de Govern són públiques i es poden seguir en directe des dʼaquest enllaç.

La sessió dʼaquest dimecres està convocada a les 8:30 en primera convocatòria i, si no hi ha quòrum, a les 9:00. Com és habitual, inclourà lʼinforme del rector i diverses qüestions relatives als àmbits dʼactuació de la UB, algunes de les quals se sotmetran a votació perquè, si escau, sʼaprovin. Així, per exemple, es portaran a aprovació la proposta de pressupost per a lʼexercici 2023, el Reglament de la Comissió dʼIgualtat de la UB, lʼoferta pública dʼocupació de 2022 del PAS i la convocatòria PREDOCS-UB. També sʼinformarà els assistents sobre el pla per fomentar lʼestalvi energètic a la Universitat.

El Consell de Govern és lʼòrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la UB i les directrius i els procediments per aplicar-les en lʼorganització dels ensenyaments i la docència, en la recerca, en els recursos humans i econòmics, i en lʼelaboració dels pressupostos. Està format pel rector, que el presideix; la secretària general; la gerenta; quinze membres designats pel rector i vint membres elegits pel Claustre Universitari entre els seus integrants; deu membres elegits pels degans; els directors de les escoles universitàries; cinc membres elegits pels directors de departament i pels directors dels instituts universitaris de recerca, i tres membres del Consell Social no pertanyents a la comunitat universitària.