Consell de Govern de la UB

 
 
Institucional
(17/10/2022)

El dimecres 19 dʼoctubre, el Consell de Govern de la UB està convocat a una nova sessió ordinària. Seguint el model de convocatòria en format híbrid, els membres que hi presentaran punts de lʼordre del dia ho faran des de lʼaula de jocs de la Facultat dʼEducació; la resta dʼintegrants i convidats hi assistiran per via telemàtica. Les sessions de Consell de Govern són públiques i es poden seguir en directe des dʼaquest enllaç. 

 
 
Institucional
17/10/2022

El dimecres 19 dʼoctubre, el Consell de Govern de la UB està convocat a una nova sessió ordinària. Seguint el model de convocatòria en format híbrid, els membres que hi presentaran punts de lʼordre del dia ho faran des de lʼaula de jocs de la Facultat dʼEducació; la resta dʼintegrants i convidats hi assistiran per via telemàtica. Les sessions de Consell de Govern són públiques i es poden seguir en directe des dʼaquest enllaç. 

La sessió dʼaquest dimecres està convocada a les 8:30 en primera convocatòria i, si no hi ha quòrum, a les 9:00. Com és habitual, inclourà lʼinforme del rector i diverses qüestions relatives als àmbits dʼactuació de la UB, algunes de les quals se sotmetran a votació perquè, si escau, sʼaprovin. Així, per exemple, es portaran a aprovació la regulació del teletreball del personal dʼadministració i serveis (PAS); la Normativa dʼestructures internes de transferència, innovació i emprenedoria; la creació del nou centre de recerca ISREC , o la creació dʼuna fundació encarregada de gestionar els col·legis majors propis de la UB, entre dʼaltres.

El Consell de Govern és lʼòrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la UB i les directrius i els procediments per aplicar-les en lʼorganització dels ensenyaments i la docència, en la recerca, en els recursos humans i econòmics, i en lʼelaboració dels pressupostos. Està format pel rector, que el presideix; la secretària general; la gerenta; quinze membres designats pel rector i vint membres elegits pel Claustre Universitari entre els seus integrants; deu membres elegits pels degans; els directors de les escoles universitàries; cinc membres elegits pels directors de departament i pels directors dels instituts universitaris de recerca, i tres membres del Consell Social no pertanyents a la comunitat universitària.