Consell de Govern de la UB: dimecres 8 de maig

Notícia | Institucional
(06/05/2024)
El dimecres 8 de maig tindrà lloc una nova reunió del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona. La sessió es podrà seguir en directe per via telemàtica.
Notícia | Institucional
06/05/2024
El dimecres 8 de maig tindrà lloc una nova reunió del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona. La sessió es podrà seguir en directe per via telemàtica.
El Consell de Govern està convocat aquest dimecres a les 8:30 en primera convocatòria i, si no hi ha quòrum, a les 9:00. Entre altres punts, s’hi portaran a aprovació la convocatòria de places de professorat titular i agregat; la Normativa de contractació del personal investigador predoctoral en formació amb càrrec a finançament de projectes o contractes de recerca, i la creació del Centre de Recerca en Institucions, Política i Economia (IPERC). També s’informarà els membres assistents sobre el Pla d’acció de la UB per a la reforma de l’avaluació de l’activitat de la recerca.

El Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la UB, així com les directrius i els procediments per aplicar-les en l’organització dels ensenyaments i la docència, la recerca, els recursos humans i econòmics, i l’elaboració dels pressupostos. Està format pel rector, que el presideix; la secretària general; la gerenta; quinze membres designats pel rector i vint membres elegits pel Claustre Universitari entre els seus integrants; deu membres elegits pels degans; els directors de les escoles universitàries; cinc membres elegits pels directors de departament i els directors dels instituts universitaris de recerca, i tres membres del Consell Social no pertanyents a la comunitat universitària.