Comunicat sobre la infiltració dʼun agent policial en el moviment associatiu estudiantil

 
 
Institucional
(07/06/2022)

Davant la notícia apareguda aquest matí al mitjà de comunicació La Directa que denuncia la infiltració dʼun agent del cos de la Policia Nacional entre el moviment associatiu estudiantil fent servir documentació falsa per matricular-se en estudis de la Universitat de Barcelona, des de lʼequip rectoral dʼaquesta universitat expressem que:

1. Rebutgem qualsevol actuació que pugui vulnerar el lliure exercici del dret a lʼassociació de lʼalumnat o que pugui promoureʼn la criminalització.

2. Recordem que la participació en activitats associatives en lʼentorn universitari és, a banda dʼun dret individual a protegir, un dels elements centrals de la vida universitària i de la formació dʼun alumnat compromès, reflexiu i crític. És una activitat on lʼautonomia i la confiança esdevenen principis ineludibles.

3. Ja hem endegat des dels nostres Serveis Jurídics lʼanàlisi del cas per identificar i confirmar possibles irregularitats, estudiar-ne les implicacions i prendre les accions legals corresponents.

4. Estem en contacte amb les autoritats polítiques competents, tant a la Generalitat com a lʼEstat, en matèria dʼuniversitats i interior, per aclarir els fets i, si escau, demanar lʼassumpció de responsabilitats corresponent.

 

 
 
Institucional
07/06/2022

Davant la notícia apareguda aquest matí al mitjà de comunicació La Directa que denuncia la infiltració dʼun agent del cos de la Policia Nacional entre el moviment associatiu estudiantil fent servir documentació falsa per matricular-se en estudis de la Universitat de Barcelona, des de lʼequip rectoral dʼaquesta universitat expressem que:

1. Rebutgem qualsevol actuació que pugui vulnerar el lliure exercici del dret a lʼassociació de lʼalumnat o que pugui promoureʼn la criminalització.

2. Recordem que la participació en activitats associatives en lʼentorn universitari és, a banda dʼun dret individual a protegir, un dels elements centrals de la vida universitària i de la formació dʼun alumnat compromès, reflexiu i crític. És una activitat on lʼautonomia i la confiança esdevenen principis ineludibles.

3. Ja hem endegat des dels nostres Serveis Jurídics lʼanàlisi del cas per identificar i confirmar possibles irregularitats, estudiar-ne les implicacions i prendre les accions legals corresponents.

4. Estem en contacte amb les autoritats polítiques competents, tant a la Generalitat com a lʼEstat, en matèria dʼuniversitats i interior, per aclarir els fets i, si escau, demanar lʼassumpció de responsabilitats corresponent.