Comunicat de l’equip de govern de la Universitat de Barcelona arran de l’atac informàtic a l’Hospital Clínic i el seu entorn

Comunicat de l’equip de govern
Comunicat de l’equip de govern
Notícia | Institucional
(13/03/2023)

El diumenge 5 de març, l’Hospital Clínic de Barcelona —hospital universitari de la Universitat de Barcelona— va patir un atac informàtic de tipus segrestador (ransomware) que està afectant serveis fonamentals, com ara les intervencions quirúrgiques, les urgències, les consultes externes, altres serveis assistencials, les comunicacions i la recerca. Aquest atac, a més, ha tingut incidència en entitats vinculades a l’Hospital i a la UB, com ara els CAPs Casanova, Borrell i Les Corts i l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

Alhora, avui, dilluns 13 de març, els mitjans de comunicació han informat que un grup de ciberactivistes té l'Hospital Clínic entre els seus objectius, a més de l'Hospital Trueta de Girona i els hospitals de la Santa Creu i Sant Pau i la Vall d'Hebron de Barcelona.

Comunicat de l’equip de govern
Comunicat de l’equip de govern
Notícia | Institucional
13/03/2023

El diumenge 5 de març, l’Hospital Clínic de Barcelona —hospital universitari de la Universitat de Barcelona— va patir un atac informàtic de tipus segrestador (ransomware) que està afectant serveis fonamentals, com ara les intervencions quirúrgiques, les urgències, les consultes externes, altres serveis assistencials, les comunicacions i la recerca. Aquest atac, a més, ha tingut incidència en entitats vinculades a l’Hospital i a la UB, com ara els CAPs Casanova, Borrell i Les Corts i l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

Alhora, avui, dilluns 13 de març, els mitjans de comunicació han informat que un grup de ciberactivistes té l'Hospital Clínic entre els seus objectius, a més de l'Hospital Trueta de Girona i els hospitals de la Santa Creu i Sant Pau i la Vall d'Hebron de Barcelona.

Un cop transcorregut el temps necessari per conèixer l’abast de l’atac del dia 5 i donar resposta a les urgències derivades, i una vegada activat el full de ruta pertinent per minimitzar-ne l’afectació i obrir les diligències oportunes per donar resposta a l’atac, l’equip de govern de la Universitat de Barcelona manifesta:

1. Tots els atacs d’aquesta naturalesa són intolerables, però aquest és especialment greu, atès que repercuteix en la salut, el benestar i la vida de les persones.

2. L’Hospital Clínic és un centre cabdal per a la garantia del benestar de la ciutadania atès el seu rol central en la docència i la recerca en l’àmbit de les ciències de la salut.

3. La gravetat de l’atac a l’Hospital Clínic, als CAPs i a l’IDIBAPS, entre altres entitats vinculades a l’hospital, és un atac greu a la salut i a la recerca sanitària que, a més d’afectar les institucions, afecta el conjunt de la ciutadania.

4. La Universitat de Barcelona ha posat al servei de l’Hospital Clínic tots els seus recursos humans, tecnològics i institucionals per contribuir a pal·liar els efectes de l’atac.

5. Es continuaran desenvolupant mecanismes tecnològics, plans de formació i programes de conscienciació que posin la ciberseguretat al centre de la Universitat i de les seves institucions vinculades, com ara l’Hospital Clínic. Aplicar mesures de seguretat és imprescindible per, entre tots i totes, evitar atacs d’aquestes característiques, que afecten de manera greu el bon funcionament de les institucions. Per això es vol recordar que el Rectorat ha emès un seguit de recomanacions en matèria de ciberseguretat a les quals cal fer atenció per minimitzar els perills.