Comunicat adreçat a la comunitat científica i a les administracions per demanar accions urgents amb lʼobjectiu dʼajudar lʼalumnat i el professorat dʼUcraïna

 
 
Institucional
(15/03/2022)

El  dijous 10 de març, la Universitat de Barcelona va organitzar lʼacte «Invasió a Ucraïna: aturem la guerra, defensem la pau», al Paranimf de lʼEdifici Històric. Lʼacte es va cloure amb un discurs del rector, Joan Guàrdia, titulat «Les universitats: innovació al servei de la pau, la democràcia i els drets humans».

Des de la comunitat UB interpel·lem la comunitat científica catalana i internacional perquè demani accions contundents amb lʼobjectiu dʼajudar les comunitats universitàries ucraïneses que han vist interrompuda la seva activitat habitual a causa de la invasió russa. Amb la premissa que la Universitat de Barcelona mai no farà distincions de nacionalitat entre les víctimes dʼuna guerra i que la resta dʼuniversitats tampoc no nʼhaurien de fer, proposem treballar en aquests cinc punts:

 
 
Institucional
15/03/2022

El  dijous 10 de març, la Universitat de Barcelona va organitzar lʼacte «Invasió a Ucraïna: aturem la guerra, defensem la pau», al Paranimf de lʼEdifici Històric. Lʼacte es va cloure amb un discurs del rector, Joan Guàrdia, titulat «Les universitats: innovació al servei de la pau, la democràcia i els drets humans».

Des de la comunitat UB interpel·lem la comunitat científica catalana i internacional perquè demani accions contundents amb lʼobjectiu dʼajudar les comunitats universitàries ucraïneses que han vist interrompuda la seva activitat habitual a causa de la invasió russa. Amb la premissa que la Universitat de Barcelona mai no farà distincions de nacionalitat entre les víctimes dʼuna guerra i que la resta dʼuniversitats tampoc no nʼhaurien de fer, proposem treballar en aquests cinc punts:

1.    Constituir una taula permanent amb persones alliberades per tal de respondre de forma conjunta a la situació que sʼestà vivint a Ucraïna.

2.    Establir un pressupost especial, al marge del pressupost general, que permeti acollir estudiants i treballadors de les universitats implicades perquè continuïn aquí la seva vida, la personal i lʼacadèmica.

3.    De forma conjunta, articular una universitat en línia per a Ucraïna en què els estudiants que han vist interrompuda la seva normalitat puguin mantenir el to acadèmic, com a mínim seguint temes generals que retransmetrem les universitats catalanes. Caldria certificar lʼassistència a aquestes sessions perquè les poguessin acreditar al currículum.

4.    Coordinar la nostra comunitat perquè pugui acollir persones que han fugit del terror.

5.    Facilitar els tràmits de residència a les persones que fugin de la guerra per tal que no siguin víctimes dʼuna altra discriminació.

Des de la Universitat de Barcelona, a través del rector, fem extensiva aquesta petició al Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, a la presidència de lʼAssociació Catalana dʼUniversitats Públiques (ACUP), al Ministeri dʼUniversitats, a la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i a xarxes internacionals de referència, com ara la Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees (LERU).

 

Així mateix, fem una crida a totes les universitats del món per demanar que tot el professorat dediqui cinc minuts de les seves classes a parlar de la pau i els conflictes.

A la Universitat continuem sent, i ho serem encara més en aquestes hores greus, lʼespai en què la ciència demostra, dia rere dia, que un altre món és possible. Reivindiquem que ho hem fet tenint un rol central en la resposta a la pandèmia, i que així ho continuarem fent davant qualsevol repte que afrontem. Perquè, en definitiva, en tant que comunitat científica, aquesta és la nostra feina, la nostra responsabilitat, el nostre compromís i la nostra passió.


Barcelona, 14 de març de 2022