El Claustre Universitari aprova elevar a l’equip de govern i al Consell de Govern la moció de suport a Palestina

Notícia | Institucional
(08/05/2024)
El Claustre de la UB ha aprovat elevar a l’equip de govern i al Consell de Govern de la Universitat la Moció de suport a Palestina, presentada per un grup de 45 membres del mateix Claustre. Hi ha hagut 59 vots a favor, 23 en contra i 37 abstencions.
Notícia | Institucional
08/05/2024
El Claustre de la UB ha aprovat elevar a l’equip de govern i al Consell de Govern de la Universitat la Moció de suport a Palestina, presentada per un grup de 45 membres del mateix Claustre. Hi ha hagut 59 vots a favor, 23 en contra i 37 abstencions.
La investigadora predoctoral en formació Adriana Nadal Matosas ha estat l’encarregada d’exposar davant del Claustre el text de la moció. El document que s’ha aprovat denuncia els atacs d’Israel contra la població palestina de Gaza, inclosa la comunitat acadèmica, i recorda que entre els principis de les universitats públiques hi ha la defensa dels drets humans, la cultura de la pau, el ple desenvolupament de l’ésser humà i l’educació en valors.

La moció planteja sis punts concrets: l’exigència d’un alto el foc; el reconeixement que «l’ocupació colonial i l’apartheid que practica l’Estat d’Israel són les causes estructurals del conflicte»; el trencament de tota relació institucional o acadèmica amb universitats, instituts de recerca, empreses i altres institucions israelianes; el compromís perquè la Universitat no faci cap acte o omissió que contribueixi a l’ocupació israeliana; la creació d’una comissió d’investigació sobre possibles relacions institucionals entre la Universitat i entitats que no compleixen el dret internacional humanitari, i l’exigència als governs d’Espanya i de la Generalitat que tallin les relacions amb l’Estat d’Israel.

Tal com estableix el marc normatiu de la LOSU, un cop debatuda en el Claustre, la moció s’eleva a l’equip de direcció i al Consell de Govern per a la seva consideració.

Després de la votació, el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, ha assegurat que «la Universitat de Barcelona no pot romandre indiferent davant del que està passant a Palestina» i ha recordat que la resposta ha de ser tant humanitària com de compromís acadèmic. Guàrdia ha remarcat la línia d’actuació que ha seguit l’equip de govern des de l’inici del conflicte: «Compromís acadèmic amb la comunitat universitària palestina, rebuig frontal i denúncia constant de l’agressió, i manteniment de les activitats de suport que tant la CRUE, com l’ACUP, la Fundació Solidaritat UB i la mateixa Universitat estan desenvolupant a la zona». En aquest sentit, ha apostat per anar un pas més enllà i, prenent com a referència el precedent del conflicte a l’Iraq, ha posat la Universitat al servei dels estudiants per tal d’elevar la reflexió sobre les implicacions d’aquest conflicte. «Tenim l’obligació acadèmica, també el compromís i l’objectiu d’ajudar a tenir més elements de judici» davant d’un desafiament com aquest. «No serem còmplices de cap vulneració de drets humans», ha finalitzat el rector.