Reunió del Claustre de la Universitat de Barcelona el 18 de juny

Notícia | Institucional
(17/06/2024)
El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, convoca una sessió ordinària del Claustre per al dimarts 18 de juny, a les 8:30 en primera convocatòria i a les 9:00 en segona convocatòria. La sessió es podrà seguir tant de manera presencial, des del Paranimf de l’Edifici Històric, com virtual.
Notícia | Institucional
17/06/2024
El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, convoca una sessió ordinària del Claustre per al dimarts 18 de juny, a les 8:30 en primera convocatòria i a les 9:00 en segona convocatòria. La sessió es podrà seguir tant de manera presencial, des del Paranimf de l’Edifici Històric, com virtual.

Lʼordre del dia és el següent:

 1. Aprovació de les actes de les sessions de 27 de juny de 2023, de 20 de març de 2024 i de 8 de maig de 2024
 2. Informe del rector
 3. Informe de la Gerència
 4. Revisió estratègica per àrees
  1. Cap a una nova estructura de professorat
  2. Un nou model docent per a les transformacions de l’oferta acadèmica
  3. La consolidació d’una universitat intensiva en recerca
  4. Una governança basada en la qualitat, l’estratègia i la col·laboració
  5. La igualtat i la inclusió com a claus d’una institució d’avantguarda
  6. Una universitat històrica i oberta a la ciutadania
  7. El repte ineludible de la sostenibilitat
 5. Procediment d’elaboració de l’Estatut de la Universitat de Barcelona (EUB): resultats de la primera fase
 6. Composició de la comissió redactora de l’EUB. Elecció dels quatre membres claustrals que en formen part
 7. Situació Internacional de la Universitat de Barcelona
 8. Situació del procés de digitalització de la Universitat de Barcelona
 9. Informe de sostenibilitat, curs 2021-2022
 10. Memòria informe del Síndic de Greuges, curs 2022-2023
 11. Torn obert de paraules