Cap a la professionalització de la ciència i la tecnologia quàntiques

 
 
Acadèmic
(11/05/2021)

Europa ha apostat per la quàntica a través del programa Quantum Technologies Flagship, creat per aportar avenços transformadors a la ciència, la indústria i la societat, i impulsar una base industrial sòlida basada en la llarga tradició europea d'excel·lència en recerca quàntica. En aquest context, el curs 2021-2022 es posa en marxa el nou màster de Ciència i Tecnologia Quàntiques.

 

 
 
Acadèmic
11/05/2021

Europa ha apostat per la quàntica a través del programa Quantum Technologies Flagship, creat per aportar avenços transformadors a la ciència, la indústria i la societat, i impulsar una base industrial sòlida basada en la llarga tradició europea d'excel·lència en recerca quàntica. En aquest context, el curs 2021-2022 es posa en marxa el nou màster de Ciència i Tecnologia Quàntiques.

 

Coordinat per la Universitat de Barcelona, aquest màster és el segon a lʼEstat i el primer a Catalunya especialitzat en aquest camp. Hi participen la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, lʼInstitut de Ciències Fotòniques (ICFO), el Centre de Supercomputació de Barcelona (BSC-CNS), lʼInstitut de Física dʼAltes Energies (IFAE) i lʼInstitut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2). El programa, que sʼimpartirà íntegrament en anglès, està dirigit a estudiants graduats en Física, Enginyeria Física o titulacions equivalents que vulguin seguir estudis en aquesta matèria. Proporcionarà coneixement avançat per desenvolupar recerca d'avantguarda al voltant de la quàntica, tant des de la teòrica com des de la branca experimental en simulació, computació, sensors i comunicacions.

Dʼuna banda, les comunicacions i els sensors quàntics ja formen part de lʼeconomia actual, amb productes i serveis oferts per empreses especialitzades que han dʼobrir noves aplicacions i nous mercats. Dʼaltra banda, la computació i la simulació quàntica es troben encara en una fase de recerca, però ja hi ha grans empreses tecnològiques que estan desenvolupant els primers ordinadors quàntics per a ús comercial que combinen computació quàntica i tradicional. «La física quàntica tindrà un paper rellevant en el desenvolupament del futur més proper, en la nostra capacitat de calcular, comunicar i mesurar amb precisió. Per aquesta raó, tenir una formació sòlida en ciències quàntiques serà un actiu crucial tant per impulsar els límits del nostre coneixement com per desenvolupar nous productes industrials que aprofitin les intricades propietats quàntiques», explica Bruno Julià, professor del Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la UB i coordinador del màster. «Aquest màster és la llavor dʼun futur professional en lʼàmbit de la quàntica», afegeix lʼexpert.

Els nous estudis disposen, a més, de connexions directes amb la indústria a través de la comunitat QuantumCAT, lʼagrupació de tecnologies quàntiques de Catalunya, que té com a objectiu fomentar sinergies entre els diferents centres de recerca i universitats per reforçar la posició de Catalunya com a regió de referència en tecnologies quàntiques. Aquesta vinculació també ha permès la participació dʼempreses tecnològiques en el programa docent, així com lʼimpuls dʼun simposi anual de carreres professionals per facilitar la futura integració dels estudiants tant en el sector acadèmic com en lʼindustrial.

Els objectius fonamentals del màster són, «dʼuna banda, proporcionar una educació sòlida en física teòrica i teoria de la informació quàntica, i de lʼaltra, oferir una varietat dʼassignatures optatives per conformar un pla dʼestudis amb visió de futur», explica Julià, també membre de lʼInstitut de Ciències del Cosmos de la UB.

Fins al 26 de juny està obert el període de preinscripció al màster, que també ofereix diverses beques. Es començarà a impartir el setembre del 2021 a la Facultat de Física de la UB i tindrà un any de durada (60 ECTS).


Més informació