Beques INPhINIT i Junior Leader a la UB

Emanuele Fondi.
Emanuele Fondi.
Recerca
(18/01/2022)

Diversos investigadors de la UB han estat seleccionats en la nova convocatòria de beques de doctorat (INPhINIT) i postdoctorat (Junior Leader) de la Fundació La Caixa. Lʼobjectiu dʼaquests ajuts és retenir talent local dʼexcel·lència i alhora atraure investigadors estrangers, oferint-los salaris competitius i oportunitats complementàries per capacitar-se en habilitats transversals.

Emanuele Fondi.
Emanuele Fondi.
Recerca
18/01/2022

Diversos investigadors de la UB han estat seleccionats en la nova convocatòria de beques de doctorat (INPhINIT) i postdoctorat (Junior Leader) de la Fundació La Caixa. Lʼobjectiu dʼaquests ajuts és retenir talent local dʼexcel·lència i alhora atraure investigadors estrangers, oferint-los salaris competitius i oportunitats complementàries per capacitar-se en habilitats transversals.

En el cas de les beques INPhINIT, sʼhan rebut 1.308 sol·licituds i sʼha seleccionat 65 becaris: 24 de lʼEstat espanyol i 41 dʼaltres països. Pel que fa a les beques Junior Leader, cofinançades per la Comissió Europea mitjançant lʼAcció Marie Skłodowska-Curie del programa Cofund en el marc dʼHoritzó 2020, sʼhi han presentat més de 700 candidatures. Dels 45 investigadors seleccionats, 20 són de lʼEstat espanyol i 25, dʼaltres països.
 

Concretament, les beques sʼhan atorgat als investigadors de la UB següents:

Beques de doctorat INPhINIT

Emanuele Fondi, de lʼInstitut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB), es va graduar en Física a la Universitat “La Sapienza” de Roma, on va començar el màster de Física Teòrica. Va cursar el segon any del màster com a estudiant Erasmus al Centre Internacional de Física Fonamental de lʼEscola Normal Superior de París, i va obtenir el títol el maig del 2021 amb el treball «Lʼimpacte dʼun component de lʼenergia fosca primerenca en els observables cosmològics».

Carlos Ramos, també de lʼICCUB, es va centrar en la física de materials i les tecnologies quàntiques després dʼuna estada a lʼInstitut de Ciències Fotòniques de Barcelona, on va treballar amb el grup de nanooptoelectrònica quàntica sota la supervisió de Frank Koppens. Va fer el màster de Física de la Universitat de Colònia i, durant el doctorat, es va centrar en la dinàmica fora de lʼequilibri —de vital importància per a les enginyeries quàntiques—, des de perspectives analítiques (teoria quàntica de camps) i numèriques (xarxes tensorials).

Stella Nicolaou, de lʼInstitut de Neurociències (UBNeuro), vol fer una contribució científica que ajudi a reduir les taxes dʼautolesions en adults joves amb trastorn límit de la personalitat (TLP). En el seu projecte de doctorat explora els correlats neuronals de la recompensa social en participants sans i en adults joves diagnosticats amb TLP. Lʼobjectiu és identificar alteracions en el processament neuronal de la recompensa social en el TLP, i així poder dissenyar intervencions més ben dirigides.

 

Beques de postdoctorat Junior Leader

Joanna Sierpowska, de lʼUBNeuro, va investigar durant el doctorat la neuroanatomia funcional de pacients amb tumors cerebrals basant-se en una combinació molt innovadora: implementació intraquirúrgica dʼactivitat de llenguatge detallada més ús de tractografia de la substància blanca del cervell. Com a investigadora postdoctoral, va continuar estudiant lʼanatomia funcional del cervell en població sana i en persones afectades per algun accident cerebrovascular. Col·labora amb un equip de neuroanatomia evolutiva que intenta comprendre quines diferències neuroanatòmiques entre humans i ximpanzés podrien haver fet possible lʼaparició del llenguatge en els humans.

Robie Hennigar, de lʼICCUB, abordarà en el seu projecte problemes oberts sobre lʼestructura interna dels forats negres. Ho farà per dues vies: primer desenvoluparà una comprensió més completa de lʼestructura interna de les fusions de forats negres centrant-se en models simples que permetin evitar simulacions numèriques complexes, i, després, utilitzarà el concepte de complexitat dels circuits quàntics per sondejar lʼestructura interna dels forats negres a través de la dualitat hologràfica, establint connexions entre la geometria, la termodinàmica i la teoria de la informació. És autor de més dʼuna quarantena dʼarticles que ja acumulen més de 1.800 citacions, i també ha rebut la beca postdoctoral Banting, la més important del Canadà.

Juan Felipe Pedraza Avella, de lʼICCUB, es proposa, amb el seu projecte, comprendre com els graus de llibertat fonamentals de les teories generals de la gravetat quàntica es poden descriure mitjançant el llenguatge de la informació quàntica. Els resultats dʼaquesta recerca tindran una gran rellevància per als problemes de la gravetat quàntica, des de la paradoxa de la informació fins als forats negres astrofísics i la cosmologia. La recerca està en la línia dels recents descobriments sobre gravetat quàntica que han posat de manifest relacions sorprenents entre la geometria, la gravetat i la informació quàntica.

També han rebut ajuts diversos investigadors dʼinstituts participats per la UB. En el cas de les beques INPhINIT, sʼha seleccionat Giovanna Fico, de lʼInstitut dʼInvestigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS); Anne-Sophie Chong, Juan Antonio Marín i Veronica Testa, de lʼInstitut dʼInvestigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL); Marc Trani, de lʼInstitut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC); Faqrul Islam Chowdhury, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF); Daniel Čolić Daniel i Maria Quintana, de lʼInstitut de Recerca Biomèdica (IRB), i Juan Carlos Gabaldon, Isabelle Munyangaju, Megan Naidoo i David Torres, de lʼInstitut de Salut Global (ISGlobal). Pel que fa a les beques Junior Leader, sʼha seleccionat els investigadors Silvia Affo, de lʼIDIBAPS; Veronika Magdanz, Iris Cristina da Luz Batalha i Mohit Kumar, de lʼIBEC; Luis Gómez i Marcos Fernández, del CREAF, i Cristina Mayor i Alejo Rodríguez, de lʼIRB.