Aprovada la viabilitat del Campus Clínic a lʼentorn de la Diagonal de Barcelona

Imatge de la façana de l'Hospital Clínic. Imatge: Hospital Clínic
Imatge de la façana de l'Hospital Clínic. Imatge: Hospital Clínic
Institucional
(18/01/2023)

La Comissió Interinstitucional per estudiar la viabilitat del futur emplaçament de lʼHospital Clínic de Barcelona ha acreditat que és viable que sʼiniciï el projecte per fer lʼampliació del centre a lʼentorn de la Diagonal; en concret, a lʼespai que actualment ocupa el recinte esportiu de la Universitat de Barcelona (UB). El nou centre ocuparà una superfície de 290.000 metres quadrats.

La Comissió es va constituir al mes de maig passat, amb lʼencàrrec dʼavaluar els condicionaments de la ubicació de lʼampliació del Clínic al recinte esportiu de la UB, a la Diagonal. Hi participen el Departament de Salut, lʼAjuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona i lʼHospital Clínic.

Imatge de la façana de l'Hospital Clínic. Imatge: Hospital Clínic
Imatge de la façana de l'Hospital Clínic. Imatge: Hospital Clínic
Institucional
18/01/2023

La Comissió Interinstitucional per estudiar la viabilitat del futur emplaçament de lʼHospital Clínic de Barcelona ha acreditat que és viable que sʼiniciï el projecte per fer lʼampliació del centre a lʼentorn de la Diagonal; en concret, a lʼespai que actualment ocupa el recinte esportiu de la Universitat de Barcelona (UB). El nou centre ocuparà una superfície de 290.000 metres quadrats.

La Comissió es va constituir al mes de maig passat, amb lʼencàrrec dʼavaluar els condicionaments de la ubicació de lʼampliació del Clínic al recinte esportiu de la UB, a la Diagonal. Hi participen el Departament de Salut, lʼAjuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona i lʼHospital Clínic.

Des de la seva creació, la Comissió ha estudiat la viabilitat del projecte des del punt de vista urbanístic, de mobilitat, assistencial, de docència, de recerca i dʼinnovació.

La conclusió és que aquest espai de la Diagonal és el més adequat per ampliar el centre i integrar-hi totes les seves activitats. I és que el Campus Clínic, que inclou la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB i infraestructures de recerca i innovació, és un dels campus biomèdics més importants dʼEuropa. Alhora, el projecte reforçaria el paper capdavanter de la Universitat de Barcelona en recerca biomèdica, especialment per la seva connexió amb un espai de referència en aquest àmbit com és el Parc Científic de Barcelona, i amb lʼeix Salut que sʼestà desenvolupant.

La Comissió ha acordat que lʼinstrument urbanístic per transformar el nou Campus Clínic serà el de les modificacions del Pla general metropolità que siguin necessàries. També sʼha acordat proposar futurs usos de lʼemplaçament actual de lʼHospital a lʼEixample i del solar de Provença per proveir dʼequipaments necessaris (sanitaris, educatius, per als bombers, etc.) i de zones verdes per a lʼesponjament del districte de lʼEixample, fent-los compatibles amb els usos universitaris de la UB. Alhora, es tindran en compte les propostes i demandes que expressi el veïnat referents a les seves necessitats.

En la presa de la decisió, a més de la disponibilitat dʼespai, sʼha estudiat lʼaccessibilitat i lʼafectació en la mobilitat i en la qualitat de vida de la població de referència. Els propers mesos es posaran en marxa equips de treball per anar concretant el projecte des del punt de vista tècnic i financer, i per fixar un calendari dʼactivitat.

Lʼampliació de lʼHospital Clínic de Barcelona té el consens de totes les institucions implicades, atès que ocupa un edifici centenari que no permet ni créixer ni incorporar-hi les darreres innovacions i millores tecnològiques.

El febrer de 2021, totes les institucions implicades ja van acordar, de manera formal, impulsar un nou espai per al Clínic. I al maig de 2022 van decidir constituir una comissió que estudiés les possibles localitzacions, amb els espais del recinte esportiu de la UB a la Diagonal com a primera opció.

Un cop acordada la viabilitat del projecte a la ubicació de les instal·lacions dʼEsports UB, lʼactivació de lʼexecució requerirà lʼaprovació dels òrgans de govern de la Universitat de Barcelona. Les afectacions a Esports UB, que es preveuen en tot cas a llarg termini, estarà subjecte a aquesta aprovació dels òrgans de decisió de la UB, en diàleg amb la comunitat dʼusuaris.