Aprovada la convocatòria de les places de promoció de professorat agregat i de lʼoferta pública del PAS

Escut de la Universitat de Barcelona.
Escut de la Universitat de Barcelona.
Institucional
(22/11/2016)

El Consell de Govern ha aprovat avui en sessió ordinària els reglaments de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica i de la Facultat de Farmàcia i de Ciències de lʼAlimentació, a més de donar el vistiplau a les normatives dels departaments de Belles Arts, Biologia o el mateix centre de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació.

Escut de la Universitat de Barcelona.
Escut de la Universitat de Barcelona.
Institucional
22/11/2016

El Consell de Govern ha aprovat avui en sessió ordinària els reglaments de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica i de la Facultat de Farmàcia i de Ciències de lʼAlimentació, a més de donar el vistiplau a les normatives dels departaments de Belles Arts, Biologia o el mateix centre de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació.

En lʼàmbit de professorat, sʼha  aprovat la convocatòria dʼonze places de promoció de professorat agregat destinades als docents col·laboradors permanents. D'altra banda, també sʼha ratificat el catàleg dʼàrees de departaments i dʼàrees afins per constituir comissions de selecció de places de professorat i la modificació de la normativa per seleccionar personal acadèmic contractat permanent de la Universitat de Barcelona.

Respecte al personal dʼadministració i serveis (PAS), el Consell de Govern ha aprovat lʼoferta pública d'aquest personal per a lʼany 2016 i sʼha informat sobre el calendari laboral de lʼany 2017, publicat en aquest enllaç.