Aprendre no té edat

La trajectòria de la Universitat de l'experiència, en dates.
La trajectòria de la Universitat de l'experiència, en dates.
Reportatge | Acadèmic
(15/09/2020)
La Universitat de l’Experiència és un projecte d’èxit de la Universitat de Barcelona. Els seus deu anys d’història l’avalen. Des de la seva creació no ha deixat d’ampliar la seva oferta formativa, que s’adreça a persones de 55 anys o més, a les quals no es demana cap requisit formatiu previ. Actualment, ofereix catorze programes de tots els àmbits del coneixement, que s’estructuren en un o dos anys acadèmics i permeten assolir un nivell de formació profund i rigorós.
La trajectòria de la Universitat de l'experiència, en dates.
La trajectòria de la Universitat de l'experiència, en dates.
Reportatge | Acadèmic
15/09/2020
La Universitat de l’Experiència és un projecte d’èxit de la Universitat de Barcelona. Els seus deu anys d’història l’avalen. Des de la seva creació no ha deixat d’ampliar la seva oferta formativa, que s’adreça a persones de 55 anys o més, a les quals no es demana cap requisit formatiu previ. Actualment, ofereix catorze programes de tots els àmbits del coneixement, que s’estructuren en un o dos anys acadèmics i permeten assolir un nivell de formació profund i rigorós.

La Universitat de l’Experiència es va posar en marxa el curs 2010-2011 amb només 169 alumnes i quatre programes formatius. Deu anys després, el nombre de persones matriculades per als catorze programes del curs 2019-2020 ja superava les 1.500. El secret de l’èxit és l’elevat grau de satisfacció de l’alumnat, que té perfils i motivacions diverses però comparteix les ganes d’estudiar a la universitat pel pur plaer d’aprendre, ja sigui perquè de jove no va poder accedir a estudis superiors, perquè sent el desig d’ampliar coneixements o, fins i tot, perquè vol formar-se en un àmbit diferent del que ha ocupat la seva vida professional. Segons mostren les enquestes, en un percentatge molt elevat l’estudiantat que acaba un curs formatiu es matricula en un altre programa.

Dues generacions a l’aula

Tots els programes, d’un o dos anys acadèmics, proporcionen una formació d’alt nivell en els diferents àmbits del coneixement i segueixen un model mixt en què, en les assignatures optatives, els alumnes sèniors comparteixen aula amb els estudiants de grau. Tal com explica el delegat del rector per a la Universitat de l’Experiència, David Viñas, «fins ara, els diferents programes presentaven algunes diferències i s’ha decidit unificar-los per tal que tinguin tots la mateixa estructura: quatre assignatures obligatòries i dues d’optatives. En el cas dels cursos d’ampliació, l’estructura ha quedat en dues assignatures obligatòries i dues d’optatives». Atès que l’esperit de la Universitat de l’Experiència és fomentar les relacions intergeneracionals, i això només es pot produir en les assignatures optatives, «s’han creat també optatives en tots aquells programes que encara no en tenien», detalla Viñas. Aquesta interacció entre alumnes joves i alumnes sèniors a l’aula és molt ben rebuda i valorada per les dues parts, i també pel professorat, que posa en relleu que la relació que s’hi estableix és fructífera en tots els sentits.

La vicerectora d’Igualtat i Acció Social de la UB, Maite Vilalta, subratlla que «la Universitat de l’Experiència, a més de tenir l’objectiu d’afavorir aquesta comunicació intergeneracional dins del context sociocultural que representa la Universitat, pretén demostrar que la formació personal no es pot donar per acabada mentre es mantingui ben viva una espurna d’inquietud intel·lectual. A més, ofereix una oportunitat singular d’interacció social amb persones que tenen els mateixos interessos i volen compartir coneixements i vivències».

El nivell de satisfacció de l’alumnat és molt alt: un gran percentatge d’estudiants es matricula en més d’un programa

Una oferta variada en tots els àmbits del coneixement

Les persones que es vulguin matricular en algun dels programes formatius poden fer-ho a través del web de la Universitat de l’Experiència. Per a cada curs, s’ofereixen cinquanta places; en cas que les preinscripcions superin aquest nombre, l’assignació de places es decideix mitjançant un sorteig.

D’altra banda, al llarg del seus deu anys d’història, la Universitat de l’Experiència ha anat incorporant també altres activitats complementàries que permeten a l’alumnat desenvolupar les seves relacions socials. Entre d’altres, disposa d’un grup de teatre i una coral pròpia i ofereix tallers de txikung, d’escriptura creativa (narrativa, poesia i teatre) i de coaching estratègic.

Programes formatius:

ALIMENTACIÓ I GASTRONOMIA
S’ofereix una visió integrada i alhora transversal del món de l’alimentació, la nutrició i la gastronomia.

ASTRONOMIA I METEOROLOGIA
S’estudien els diversos elements que componen l’Univers, des del sistema solar fins a la matèria i energia fosques, passant per les estrelles, els planetes i les galàxies.

BELLES ARTS
Es proporciona una introducció a les principals disciplines artístiques (dibuix, pintura, escultura, fotografia) per iniciar-se en la pràctica contemporània de l’art.

BIBLIOTEQUES I ARXIUS EN L’ERA DIGITAL
Es tracta d’una introducció teòrica i pràctica al món de les biblioteques i els arxius en clau personal, i també a Internet i les xarxes socials.

BIOLOGIA: HOME I BIODIVERSITAT
S’ofereix una visió de la gran varietat d’éssers vius que habiten el planeta i de com el resultat de milions d’anys d’evolució ens ha conduït a l’enorme biodiversitat actual.

CIÈNCIES DE LA SALUT
Es proporciona una formació bàsica sobre prevenció i foment d’hàbits saludables, sempre des d’una perspectiva multidisciplinària.

DRET I ESTAT SOCIAL
S’ofereix una introducció al món de la creació, interpretació i aplicació del dret i de les normes jurídiques i s’aprofundeix en el concepte d’estat de dret.

ECONOMIA SOCIAL
Es tracta d’una aproximació al món de l’economia social, l’economia circular, les polítiques socials, l’estat del benestar i l’evolució i el futur de les pensions.

FILOSOFIA
S’exposen temes rellevants de la cultura mitjançant els filòsofs més representatius. Es treballa la lectura, anàlisi, comentari i discussió de textos i formulacions filosòfiques.

HISTÒRIA DE L’ART
Es donen a conèixer els fonaments bàsics de la història de l’art (tipologies, temes, metodologies, tècniques, etc.) per entendre i contextualitzar una obra d’art des de l’antiguitat fins ara.

HISTÒRIA, SOCIETAT I TERRITORI
Es proporciona la formació bàsica necessària per comprendre la transformació de les societats a partir dels coneixements generats per la història, l’arqueologia, l’antropologia i la geografia.

HUMANITATS
Es presenta una visió panoràmica de temes vinculats a diferents disciplines de l’àmbit de les humanitats i s’estableix un diàleg entre la història, el pensament, la literatura i l’art.

LLENGÜES, LITERATURES I COMUNICACIÓ
S’ofereix formació en les diferents facetes que integren el llenguatge i en els fonaments teòrics i pràctics de la literatura, tant des d’una perspectiva universal com nacional.

PSICOLOGIA
Es donen a conèixer els continguts bàsics de la psicologia amb la finalitat de saber com pensen i actuen les persones, per conèixer patologies i trastorns principals, i el seu diagnòstic i tractament.

Malauradament, la situació d’excepcionalitat sanitària d’enguany ha obligat a alterar la dinàmica habitual de la Universitat de l’Experiència. Ha calgut plantejar un pla d’estudis sense assignatures optatives i adoptar la modalitat d’ensenyament a distància per als cursos de primer. De tota manera, la qualitat de la docència durant el curs 2020-2021 està del tot garantida.