Antoni Sans Martín repeteix al capdavant de lʼICE

Antoni Sans Martín.
Antoni Sans Martín.
Acadèmic
(10/05/2013)

 

Antoni Sans Martín ha estat reelegit director de lʼInstitut de Ciències de lʼEducació (ICE) de la Universitat de Barcelona amb la totalitat dels vots emesos. Lʼacompanyaran en lʼequip directiu del nou mandat el Dr. Xavier M. Triadó Ivern, com a director adjunt, i la Dra. Mercedes Gracenea Zugarramurdi, com a secretària.
Antoni Sans Martín.
Antoni Sans Martín.
Acadèmic
10/05/2013

 

Antoni Sans Martín ha estat reelegit director de lʼInstitut de Ciències de lʼEducació (ICE) de la Universitat de Barcelona amb la totalitat dels vots emesos. Lʼacompanyaran en lʼequip directiu del nou mandat el Dr. Xavier M. Triadó Ivern, com a director adjunt, i la Dra. Mercedes Gracenea Zugarramurdi, com a secretària.

 

Com a caps de les diferents seccions de lʼICE també repetiran la Sra. Carme Albaladejo Marcet, cap de la Secció dʼInfantil, Primària i Secundària; la Dra. Teresa Pagès Costas, cap de la Secció dʼUniversitat; el Dr. Francesc Martínez Olmo, cap de la Secció de Recerca; el Dr. Enric Prats Gil, cap de la Secció dʼEducació i Comunitat, i la Sra. Marta Ollé Figueras, cap dʼAdministració. Sʼincorpora a lʼInstitut el Dr. Albert Cornet Calveras com a responsable dʼInnovació Docent.
 
El Dr. Antoni Sans proposa consolidar lʼICE com a institut de caràcter transversal a la UB i impel·lir la seva actuació acreditativa de competències dels professionals de lʼeducació, tant en lʼàmbit de la formació per a la docència com en les àrees de recerca i innovació en docència. El nou director ofereix potenciar les línies de col·laboració amb el Departament dʼEnsenyament de la Generalitat de Catalunya i amb els centres de la UB, intensificar les sinergies entre els grups de recerca en docència i lʼICE per tal de participar conjuntament en projectes competitius i enfortir la presència del centre en les xarxes socials i professionals que permetin fer present les seves activitats en els àmbits que li correspon i al conjunt de professionals de lʼeducació.