Aliança entre lʼEscola Madorell i els CCiTUB

Aquest programa promou l’aliança d’un centre educatiu amb una institució d’excel·lència en un camp específic del coneixement.
Aquest programa promou l’aliança d’un centre educatiu amb una institució d’excel·lència en un camp específic del coneixement.
Institucional
(23/01/2023)

El divendres 20 de gener es va presentar a lʼEscola Josep Maria Madorell, de Molins de Rei, lʼaliança entre aquest centre i els Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) per promoure lʼaprenentatge científic i tecnològic de lʼalumnat. El projecte dʼinnovació educativa es desenvolupa en el marc del programa Magnet. Aliances per a lʼèxit educatiu, en què ja han participat 36 centres educatius dʼarreu de Catalunya.

A lʼacte hi van assistir representants de totes les institucions que impulsen la iniciativa, és a dir, de lʼAjuntament de Molins de Rei, del Departament dʼEducació, de la Fundació Bofill, dels CCiTUB i de lʼEscola Madorell. 

Aquest programa promou l’aliança d’un centre educatiu amb una institució d’excel·lència en un camp específic del coneixement.
Aquest programa promou l’aliança d’un centre educatiu amb una institució d’excel·lència en un camp específic del coneixement.
Institucional
23/01/2023

El divendres 20 de gener es va presentar a lʼEscola Josep Maria Madorell, de Molins de Rei, lʼaliança entre aquest centre i els Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) per promoure lʼaprenentatge científic i tecnològic de lʼalumnat. El projecte dʼinnovació educativa es desenvolupa en el marc del programa Magnet. Aliances per a lʼèxit educatiu, en què ja han participat 36 centres educatius dʼarreu de Catalunya.

A lʼacte hi van assistir representants de totes les institucions que impulsen la iniciativa, és a dir, de lʼAjuntament de Molins de Rei, del Departament dʼEducació, de la Fundació Bofill, dels CCiTUB i de lʼEscola Madorell. 

Lʼaliança amb els CCiTUB aportarà a lʼescola lʼexpertesa i el coneixement necessaris per generar projectes motivadors tant per a lʼalumnat com per als docents i les famílies. El director dels CCiTUB, Juan Fran Sangüesa, va afirmar que sempre sʼha apostat «per fomentar i divulgar la cultura científica» però que, a més, amb aquesta aliança es vol «traslladar la passió per la ciència a lʼalumnat de lʼEscola Madorell».

Magnet, aliances per a lʼèxit educatiu

Aquest programa promou lʼaliança dʼun centre educatiu amb una institució dʼexcel·lència en un camp específic del coneixement. Aquesta unió permet al centre desenvolupar un projecte educatiu innovador, de qualitat, atractiu i amb magnetisme, perquè esdevingui un referent al seu territori, tant per a les famílies com per a la comunitat educativa. El programa està inspirat en les magnet schools dels Estats Units, que funcionen des dels anys setanta.

Les institucions que hi participen són entitats de referència i excel·lència en un camp de coneixement específic (ciència, tecnologia, art, comunicació audiovisual, etc.), que tenen un compromís educatiu amb la societat i una gran capacitat de transferir innovació i coneixement.