AdaptNET, la primera xarxa temàtica per afrontar els desafiaments de la recerca en genòmica de lʼadaptació

AdaptNET impulsarà la col·laboració dels equips de recerca en el marc de la genòmica evolutiva i potenciarà la divulgació dels seus avenços a tota la societat.
AdaptNET impulsarà la col·laboració dels equips de recerca en el marc de la genòmica evolutiva i potenciarà la divulgació dels seus avenços a tota la societat.
Recerca
(07/11/2016)

Comprendre com sʼorigina i es manté la diversitat de les espècies i descobrir quins mecanismes genòmics faciliten els processos dʼadaptació dels éssers vius són algunes incògnites fonamentals que encara no estan resoltes en biologia evolutiva. En lʼactualitat, les tècniques de seqüenciació de nova generació (NGS) permeten abordar qüestions evolutives a una escala abans impensable, però aquestes tecnologies representen un gran desafiament per a la ciència per la seva ràpida evolució, la difícil aplicació —en especial, en els aspectes analítics i bioinformàtics— i els problemes derivats de gestionar, analitzar i interpretar un volum enorme de dades.

AdaptNET impulsarà la col·laboració dels equips de recerca en el marc de la genòmica evolutiva i potenciarà la divulgació dels seus avenços a tota la societat.
AdaptNET impulsarà la col·laboració dels equips de recerca en el marc de la genòmica evolutiva i potenciarà la divulgació dels seus avenços a tota la societat.
Recerca
07/11/2016

Comprendre com sʼorigina i es manté la diversitat de les espècies i descobrir quins mecanismes genòmics faciliten els processos dʼadaptació dels éssers vius són algunes incògnites fonamentals que encara no estan resoltes en biologia evolutiva. En lʼactualitat, les tècniques de seqüenciació de nova generació (NGS) permeten abordar qüestions evolutives a una escala abans impensable, però aquestes tecnologies representen un gran desafiament per a la ciència per la seva ràpida evolució, la difícil aplicació —en especial, en els aspectes analítics i bioinformàtics— i els problemes derivats de gestionar, analitzar i interpretar un volum enorme de dades.

 

Generar sinergies entre grups de recerca, unificar metodologies de treball i potenciar la transferència del conjunt de coneixements (know how) dels equips especialitzats en genòmica de lʼadaptació a tot el país són les coordenades de referència dʼAdaptNer, la Xarxa Temàtica en Genòmica de lʼAdaptació. Finançada pel Ministeri dʼEconomia i Competitivitat (MINECO), AdaptNET està coordinada en el conjunt de lʼEstat pel catedràtic Julio Rozas, del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística i lʼInstitut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) de la Universitat de Barcelona.

 

AdaptNet: afrontant els reptes de futur en genòmica evolutiva

 

Aquesta xarxa dʼexcel·lència, que aglutina científics capdavanters en el camp de la genòmica a escala internacional, permetrà intercanviar coneixements entre els equips participants per abordar de manera eficaç els múltiples desafiaments que comporta lʼestudi genòmic de lʼadaptació. La xarxa està integrada per vint-i-quatre laboratoris dʼonze centres de recerca de tot lʼEstat que desenvolupen línies de treball de gran projecció científica en disciplines com ara la genètica, la genòmica, la biologia evolutiva, la zoologia, la botànica, la biologia molecular, lʼestadística, la biologia computacional, la bioinformàtica i camps afins.

 

AdaptNET és una iniciativa pionera a lʼEstat per millorar els resultats de projectes de recerca finançats per convocatòries del Pla nacional dʼR+D+i, impulsar noves col·laboracions científiques en el marc de la genòmica evolutiva i transmetre al públic general els avenços aconseguits en aquest àmbit del coneixement.

 

De la genòmica a la biologia evolutiva

 

La xarxa dʼexcel·lència AdaptNet és una iniciativa dels experts Julio Rozas (Universitat de Barcelona), Rafael Zardoya (Museu Nacional de Ciències Naturals-CSIC), David Posada (Universitat de Vigo), Fernando González (Universitat de València), Pablo Vargas (Reial Jardí Botànic-CSIC), Josefa González (Institut de Biologia Evolutiva, CSIC-UPF), Sebastián Ramos-Onsins (Centre de Recerca en Agrigenòmica, CRAG); Carles Vilà (Estació Biològica de Doñana, CSIC) i Toni Gabaldón (Centre de Regulació Genòmica, CRG).

 

AdaptNET inclou grups que treballen en línies de recerca relacionades amb organismes model i no model, espècies silvestres i domèstiques, radiacions adaptatives, tecnologies de biologia molecular, anàlisi de dades NGS (ARN-seq, assemblatge i anotació genòmica), estudis teòrics, genòmica evolutiva i funcional, sistemàtica molecular i bioinformàtica.

 

Tal com detalla Julio Rozas, coordinador de la xarxa i director del Grup de Recerca de Genòmica Evolutiva i Bioinformàtica de la Universitat de Barcelona, equip integrant de la plataforma Bioinformatics Barcelona (BIB), «AdaptNET ofereix una oportunitat única de treballar en estreta col·laboració, compartint experiències per identificar les necessitats i oportunitats dels estudis mitjançant tècniques NGS, i generant la massa crítica necessària per aconseguir lʼenfocament multidisciplinari que es requereix per estendre la genòmica cap a la biologia evolutiva, i viceversa».

 

Mitjançant el finançament del MINECO, AdaptNET organitzarà fòrums científics que impulsin lʼintercanvi de coneixements entre el col·lectiu investigador (doctorands, investigadors postdoctorals, responsables de recerca, etc.), i els facilitarà lʼestada en centres de recerca perquè perfeccionin tècniques i coneixements, entre altres línies dʼactuació.

 

Més informació en el portal web dʼAdaptNET: http://adaptnet.es/