Acte dʼhomenatge a la catedràtica Maria Eulàlia Planas al campus de Ciències de la Salut de Bellvitge

Maria Eulàlia Planas.
Maria Eulàlia Planas.
Institucional
(04/11/2014)

Aquest dimecres, 5 de novembre, a les 12 h, es retrà homenatge a Maria Eulàlia Planas, catedràtica emèrita de Farmacologia de la Facultat de Medicina de la UB traspassada el passat 9 de juny. Lʼacte estarà presentat pel degà de la Facultat de Medicina, Francesc Cardellach, la degana de la Facultat dʼOdontologia, Sílvia Sánchez, i el delegat del rector com a responsable del campus de Ciències de la Salut de Bellvitge, Miquel Viñas, i se celebrarà a la sala d'actes de lʼAulari del campus de Ciències de la Salut de Bellvitge

Maria Eulàlia Planas.
Maria Eulàlia Planas.
Institucional
04/11/2014

Aquest dimecres, 5 de novembre, a les 12 h, es retrà homenatge a Maria Eulàlia Planas, catedràtica emèrita de Farmacologia de la Facultat de Medicina de la UB traspassada el passat 9 de juny. Lʼacte estarà presentat pel degà de la Facultat de Medicina, Francesc Cardellach, la degana de la Facultat dʼOdontologia, Sílvia Sánchez, i el delegat del rector com a responsable del campus de Ciències de la Salut de Bellvitge, Miquel Viñas, i se celebrarà a la sala d'actes de lʼAulari del campus de Ciències de la Salut de Bellvitge

Maria Eulàlia Planas va estudiar Medicina a la dècada dels seixanta a la UB, on immediatament després va fer el doctorat. Va començar a treballar com a professora de lʼEscola Professional a la unitat mixta UB-CSIC, i després va ser successivament professora ajudant, adjunta, titular i catedràtica. Va ser vicedegana de la Facultat de Medicina en dues ocasions i va tenir un paper molt destacat en la creació i el desenvolupament dels estudis dʼOdontologia a la UB. La seva recerca es va centrar principalment en lʼestudi del dolor, i en lʼús de molècules amb activitat analgèsica, com ara la morfina i els seus derivats.