Acte de presentació del llibre digital ʻCiència i universitat a Catalunya. Projecció de futurʼ

El llibre es pot consultar en línia des del web de Publicacions i Edicions de la UB.
El llibre es pot consultar en línia des del web de Publicacions i Edicions de la UB.
Recerca
(08/02/2013)

Dilluns vinent, 11 de febrer, a les 19 hores, la Sala Prat de la Riba de lʼInstitut dʼEstudis Catalans (IEC) acollirà lʼacte de presentació del llibre digital Ciència i universitat a Catalunya. Projecció de futur, una obra en què han participat diversos experts i que ha estat editada per David Bueno, professor del Departament de Genètica de la UB i codirector de la col·lecció Catàlisi. El treball, publicat per Publicacions i Edicions de la UB en col·laboració amb lʼIEC, conté una extensa introducció de Claudi Mans, catedràtic emèrit dʼEnginyeria Química de la UB, en què perfila un panorama qualitatiu i quantitatiu de la situació actual de la recerca i el desenvolupament a Catalunya. Lʼacte de presentació serà a càrrec de Joandomènec Ros, vicepresident de lʼIEC, Claudi Mans i David Bueno, i també inclourà un debat amb alguns dels autors del llibre.

El llibre es pot consultar en línia des del web de Publicacions i Edicions de la UB.
El llibre es pot consultar en línia des del web de Publicacions i Edicions de la UB.
Recerca
08/02/2013

Dilluns vinent, 11 de febrer, a les 19 hores, la Sala Prat de la Riba de lʼInstitut dʼEstudis Catalans (IEC) acollirà lʼacte de presentació del llibre digital Ciència i universitat a Catalunya. Projecció de futur, una obra en què han participat diversos experts i que ha estat editada per David Bueno, professor del Departament de Genètica de la UB i codirector de la col·lecció Catàlisi. El treball, publicat per Publicacions i Edicions de la UB en col·laboració amb lʼIEC, conté una extensa introducció de Claudi Mans, catedràtic emèrit dʼEnginyeria Química de la UB, en què perfila un panorama qualitatiu i quantitatiu de la situació actual de la recerca i el desenvolupament a Catalunya. Lʼacte de presentació serà a càrrec de Joandomènec Ros, vicepresident de lʼIEC, Claudi Mans i David Bueno, i també inclourà un debat amb alguns dels autors del llibre.

Tal com explica el professor David Bueno, «arran de lʼOnze de Setembre de 2012, el nou escenari polític que es projecta cap al futur, el dʼuna Catalunya sobirana, independentment de la forma jurídica que acabi prenent, ens planteja també a nosaltres, membres de la comunitat científica i universitària, molts interrogants i nous reptes. La recerca científica i la universitat, uns puntals bàsics de la nostra societat, han de ser presents en els debats, i per això Publicacions i Edicions de la UB ha cregut escaient donar forma de llibre a les nostres reflexions».

 
«El llibre neix en aquest context —continua el professor Bueno—, amb vocació de servei, i beu de la mateixa filosofia esperançada i plena dʼil·lusió que mou el país». Amb aquesta obra es vol generar un espai de debat que contribueixi a potenciar la universitat i la ciència catalanes a través del diàleg, i que, al mateix temps, ajudi a generar opinió dins de la societat, mitjançant les reflexions de professionals i experts de lʼàmbit universitari i de la recerca científica.
 
El recull aporta reflexions i respostes a preguntes clau sobre lʼestat de la recerca a Catalunya, que són debatudes pels experts Albert Arbós, degà de la Facultat de Formació del Professorat (UIC); Pere Arús, director científic de lʼInstitut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de Catalunya; Eudald Carbonell, catedràtic de la URV i director de lʼInstitut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social; David de Lorenzo, director del Rare Genomics Institute i emprenedor en nutrigenòmica; Roderic Guigó, professor de la UPF i investigador del Centre de Regulació Genòmica; David Jou, catedràtic de Física de la Matèria Condensada de la UAB; Ramon Pascual, investigador de lʼInstitut de Física dʼAltes Energies de la UAB i del sincrotró Alba; Josep A. Planell, catedràtic de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la UPC; Pere Puigdomènech, director del Centre de Recerca en Agrigenòmica i investigador de lʼInstitut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC); Jesús Purroy, director científic del Parc Científic de Barcelona (PCB-UB); Diego Redolar, professor de la UOC; Sergi Sabater, catedràtic dʼEcologia de lʼInstitut dʼEcologia Aquàtica (UdG), i Eduard Vieta, cap del Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica de la Facultat de Medicina de la UB i expert de lʼHospital Clínic de Barcelona.
 
 

Us podeu descarregar lʼobra a lʼenllaç de Publicacions i Edicions de la UB.