Accés virtual a lʼexposició «Els Nobel de Física i de Química a la Biblioteca: 1901-1915»

Exposició «Els Nobel de Física i de Química a la Biblioteca: 1901-1915».
Exposició «Els Nobel de Física i de Química a la Biblioteca: 1901-1915».
(06/02/2013)

El CRAI Biblioteca de Física i Química presenta la visita virtual a l'exposició que hi ha instal·lada en aquest centre sobre els primers Nobel de Física i de Química. 

Els cinc Nobel previstos en el testament dʼAlfred Nobel (1833-1896), que es van començar a atorgar l'any 1901, eren els de Física, Química, Fisiologia-Medicina, Literatura i de la Pau. El 1916, com a conseqüència de la Primera Guerra Mundial, la concessió d'aquests premis es va interrompre. En la seva exposició anual, la Biblioteca ha escollit justament el període 1901-1915 per mostrar una part de la bibliografia dels guanyadors dʼaquests primers guardons.

Exposició «Els Nobel de Física i de Química a la Biblioteca: 1901-1915».
Exposició «Els Nobel de Física i de Química a la Biblioteca: 1901-1915».
06/02/2013

El CRAI Biblioteca de Física i Química presenta la visita virtual a l'exposició que hi ha instal·lada en aquest centre sobre els primers Nobel de Física i de Química. 

Els cinc Nobel previstos en el testament dʼAlfred Nobel (1833-1896), que es van començar a atorgar l'any 1901, eren els de Física, Química, Fisiologia-Medicina, Literatura i de la Pau. El 1916, com a conseqüència de la Primera Guerra Mundial, la concessió d'aquests premis es va interrompre. En la seva exposició anual, la Biblioteca ha escollit justament el període 1901-1915 per mostrar una part de la bibliografia dels guanyadors dʼaquests primers guardons.

La mostra recull, respecte als Nobel de Física, un facsímil de la memòria original de Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) sobre el seu descobriment dels raigs X, que li va valdre el primer Premi Nobel de Física, lʼany 1901; el primer llibre sobre relativitat de Max von Laue (1879-1960), escrit el 1911, i diversos llibres dels Nobel William H. Bragg (1862-1942) i William L. Bragg (1890-1971), pare i fill, sobre les aplicacions dels raigs X per veure lʼestructura cristal·lina.

En el camp de la química sʼexposen les contribucions de diversos autors guardonats amb els primers Nobel per haver assolit fites tan importants en el desenvolupament de la química moderna com ara els principis estereoquímics en química orgànica i inorgànica, descoberts per Jacobus vanʼt Hoff (1852-1911) i Alfred Werner (1866-1919), respectivament; el descobriment dels gasos nobles per William Ramsay (1852-1916); la teoria de dissociació electrolítica de Svante Arrhenius (1859-1927), la introducció del concepte de catàlisi per Wilhelm Ostwald (1853-1932) i el seu efecte sobre les velocitats de reacció; el descobriment dels magnesians, per Victor Grignard (1871-1935), i el desenvolupament de processos catalítics, per Paul Sabatier (1854-1941), o el descobriment del radi i el poloni per Marie Curie (1867-1934), de la qual també hi ha exposada la seva tesi doctoral.

També s'inclou el testament original dʼAlfred Nobel, a més de medalles i diplomes, així com instruments relacionats amb descobriments dʼaquella època, com ara fotografies en color sobre vidre, que li van valdre el Nobel de Física del 1908 a Gabriel Lippmann (1845-1921), un telègraf sense fils anterior a Marconi (1874-1937), que va guanyar el Nobel de Física el 1909, o un interferòmetre dissenyat segons el model desenvolupat per Michelson (1852-1931), que va rebre el Nobel de Física del 1907.

En l'exposició, que ha estat organitzada per una subcomissió dʼusuaris de la Biblioteca de Física i Química formada per professors i personal del centre, s'incorpora un plafó en què els Nobel dʼaquest període es divideixen, segons la temàtica, en cinc grans grups: gasos, líquids i dissolucions; bioquímica i química orgànica; electromagnetisme i radiacions; dispositius i invencions, i àtoms, molècules i elements químics.

Podeu visitar la mostra virtual en aquest enllaç: «Els Nobel de Física i de Química a la Biblioteca: 1901-1915»