Suport psicològic


Suport psicològic a la comunitat UB
La salut mental és un aspecte bàsic per al benestar de les persones i esdevé un aspecte indissociable del concepte de salut: no es pot tenir un bon estat de salut sense una bona salut mental.

La Universitat de Barcelona, conscient de la importància de la salut mental, impulsa des de 2021 aquest servei per garantir l'accés a una primera atenció psicològica a la seva comunitat.
atenció telefònica
Característiques del servei
  • A qui està adreçat: ​​​​​A persones que formen part del col·lectiu UB (estudiants, PAS, PDI).
  • Contactes estimats amb una mateixa persona: Dos.
  • Situacions que no s’atendran: Problemes o dubtes de caràcter mèdic.
  • Modalitats d'intervenció: Per correu electrònic i per telèfon.
  • Format que seguirem
   1. Les persones interessades en rebre aquest servei hauran d’omplir el formulari que trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina.
   2. Des del dispositiu de la Clínica Psicològica Universitat de Barcelona respondrem la demanda i decidirem la modalitat de contacte que establirem segons les preferències de la persona que contacta i les seves necessitats concretes.
   3. En cas que el motiu de consulta impliqui algunes de les situacions que no s’atendran o bé la persona requereixi un contacte que excedeixi el format del present servei, s’oferirà la possibilitat de derivació a altres tipus d’intervenció altres dispositius de la Clínica Psicològica UB on es pugui rebre una atenció més adequada.
  ​​​​​​​​​​​​​​
  Per a altres consultes, podeu contactar amb el Servei de Suport Psicològic mitjançant el correu electrònic suport.psicologic@ub.edu.

Formulari de suport psicològic a la comunitat UB

La Universitat de Barcelona, conscient de la importància de la salut mental, impulsa aquest servei per garantir l'accés a una primera atenció psicològica a la seva comunitat.