Ètica i integritat

Una recerca íntegra i compromesa amb criteris ètics.

El personal de recerca de la Universitat de Barcelona treballa d’acord amb els més alts estàndards ètics per garantir la integritat de la recerca en la seva activitat, d’acord amb el Codi d’integritat en la recerca de la UB.

La Universitat està fortament compromesa amb la millora de les polítiques institucionals pel que fa a la captació de personal investigador i a la garantia de les millors condicions laborals.

Implicada amb l’agenda de recerca ètica de la Lliga Europea d’Universitats intensives en Recerca (LERU), la Universitat de Barcelona té el segell HR Excellence in Research de la Comissió Europea.

laboratori

Quatre comitès vetllen per la integritat de la recerca

La recerca universitària implica sovint la realització d’assaigs amb implicacions ètiques. La Universitat de Barcelona disposa de quatre comitès específics que vetllen per l’adequació del disseny experimental a les normes vigents, col·laboren amb el personal de recerca en l’anàlisi de les implicacions ètiques dels projectes i elaboren informes per a les convocatòries que ho requereixen.
​​​​​​​
La Universitat de Barcelona és una institució adherida a l’Acord de transparència en experimentació animal promogut des de la Confederació de Societats Científiques d’Espanya (COSCE), amb la col·laboració de l’Associació Europea per a la Recerca Animal (EARA). Aquesta adhesió va ser aprovada per la Comissió de Recerca de la UB el 30 de novembre de 2017.