Apoyo psicológico


Apoyo psicológico a la comunidad UB
La salud mental es un aspecto básico para el bienestar de las personas y se convierte en un aspecto indisociable del concepto de salud: no se puede tener un buen estado de salud sin una buena salud mental.
​​​​​​​
​​​​​​​La Universidad de Barcelona, consciente de la importancia de la salud mental, impulsa desde 2021 este servicio para garantizar el acceso a una primera atención psicológica en su comunidad.
atenció telefònica
Características del servicio
  • A qui està adreçat: ​​​​​A persones que formen part del col·lectiu UB (estudiants, PAS, PDI).
  • Contactes estimats amb una mateixa persona: Dos.
  • Situacions que no s’atendran: Problemes o dubtes de caràcter mèdic.
  • Modalitats d'intervenció: Per correu electrònic i per telèfon.
  • Format que seguirem
   1. Les persones interessades en rebre aquest servei hauran d’omplir el formulari que trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina.
   2. Des del dispositiu de la Clínica Psicològica Universitat de Barcelona respondrem la demanda i decidirem la modalitat de contacte que establirem segons les preferències de la persona que contacta i les seves necessitats concretes.
   3. En cas que el motiu de consulta impliqui algunes de les situacions que no s’atendran o bé la persona requereixi un contacte que excedeixi el format del present servei, s’oferirà la possibilitat de derivació a altres tipus d’intervenció altres dispositius de la Clínica Psicològica UB on es pugui rebre una atenció més adequada.
  ​​​​​​​​​​​​​​
  Per a altres consultes, podeu contactar amb el Servei de Suport Psicològic mitjançant el correu electrònic suport.psicologic@ub.edu.

Formulario de apoyo psicológico a la comunidad UB

​​​​​​​La Universidad de Barcelona, consciente de la importancia de la salud mental, impulsa este servicio para garantizar el acceso a una primera atención psicológica en su comunidad.