Repositori

Documents i recursos de referència en matèria de sostenibilitat
agernda
Actuacions destinades a assolir els objectius de desenvolupament sostenible des de la Universitat.
encaixada de mans
Acords entre parts que contenen mesures per pal·liar el canvi climàtic i disminuir l'impacte en el medi ambient.
document
Documents estratègics, plans d'acció i fulls de ruta per assolir els objectius de desenvolupament del mil·lenni.
llibre
Seguiment de l'estat de la qüestió a escala científica, i avaluació de mesures polítiques implementades.
lupa
Manuals, articles i fulletons de consulta per fer recerca més sostenible i inclusiva.
flor
Altres recursos documentals i audiovisuals per seguir les últimes novetats i avenços en sostenibilitat.