Preguntes freqüents

D'acord amb l’article 51 i la disposició transitòria primera de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari (LOSU), podrà ser candidat a rector o rectora el personal docent i investigador permanent doctor a temps complet que estigui en possessió de tres sexennis de recerca, tres quinquennis docents i quatre anys d’experiència de gestió universitària en algun càrrec unipersonal.

Podeu votar amb qualsevol de les següents configuracions vàlides:

 • Qualsevol ordinador de sobretaula amb Windows 7 i amb Internet Explorer 11 o una de les darreres versions de Firefox o Chrome.
 • Qualsevol ordinador de sobretaula amb Windows 10 amb Internet Explorer 11 o una de les darreres versions d'Edge, Firefox o Chrome.
 • Un Mac amb Mac OS 10.12 i Safari.
 • Qualsevol ordinador de sobretaula amb Ubuntu i una de les darreres versions de Firefox o Chrome.
 • Qualsevol telèfon mòbil Android amb Android 6.x i Chrome mobile.
 • Qualsevol telèfon mòbil Android amb Android 7.x i Chrome mobile.
 • Qualsevol tauleta Android amb Android 6.x i Chrome mobile.
 • Qualsevol tauleta Android amb Android 7.x i Chrome mobile.
 • Un iPhone amb iOS 10.x i Safari mobile.

No es pot votar amb aquestes combinacions d'equip, navegador i sistema operatiu:

 • Qualsevol ordinador de sobretaula amb Internet Explorer 10 o una versió anterior, a qualsevol sistema operatiu.
 • Qualsevol ordinador de sobretaula amb una versió de Firefox inferior a la 40 (inclosa), en qualsevol sistema operatiu.
 • Qualsevol telèfon mòbil amb qualsevol versió de navegador Opera Mini Mobile.
 • Qualsevol Blackberry.
 • Qualsevol tauleta amb Android 4.3 i Android Browser 4.
 • Qualsevol tauleta amb Windows 8 i Internet Explorer 11.
 • Un iPhone amb iOS 7.x i Safari mobile.
 • Un iPad amb iOS 7.x i Safari mobile.
 • Qualsevol iPhone o iPad en navegació privada.

PDI i PAS

El sistema d’identificació per votar electrònicament és mitjançant les credencials UB. Al camp identificador cal introduir, en primer lloc, o bé el DNI, o bé la primera part del correu electrònic (abans de @ub.edu), i, en segon lloc, la Contrasenya. En el cas que es desconegui la contrasenya o en el cas d’oblit de les credencials UB, consulteu la pregunta Què fer en cas d’oblit de les credencials.


Estudiants

El sistema d'identificació per votar electrònicament us permet dues opcions:

 1. Identificador de 4 caràcters i la contrasenya, és a dir el mateix que per accedir al Campus Virtual.
 2. Identificador local i la contrasenya. Recordeu que l’identificador local es forma amb la part davantera de l’arrova de la vostra adreça de correu-e UB, afegint".alumnes", Exemple: isoldaprova7.alumnes.
autentiació ub
 

PDI i PAS

En cas que hagis oblidat les teves credencials UB, pots recuperar-les electrònicament si tens activada una adreça de correu electrònic alternativa accedint al següent enllaç: auten.ub.edu/auten/NovaPasswordPerso.

Al següent enllaç et recordem breument com activar una adreça de correu electrònic alternativa per recuperar àgilment les credencials UB en cas d'oblit: youtube.com/watch?v=kDAepbJhi90
 

En cas que no disposis d'una adreça de correu electrònic alternativa, a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Filologia i Comunicació podràs recollir presencialment les noves credencials, prèvia identificació.

 • El dia 04/12 de 10:00 h a 13:30 h i de 16:30 h a 18:00 h
 • El dia 05/12 de 10:00 h a 13:30 h

Estudiants

En cas que hagis oblidat les teves credencials UB, pots recuperar-les electrònicament accedint al següent enllaç: hauten.ub.edu/auten/NovaPasswordAlum

Al següent enllaç et recordem breument com activar una adreça de correu electrònic alternativa per recuperar àgilment les credencials UB en cas d'oblit: youtube.com/watch?v=oYSAWFHYR8k

 

Com puc verificar que estic accedint al portal de votació real (no hi ha pesca de credencials)?

Quan s'accedeix al portal de votació s'empra una connexió HTTPS, la qual implica en aquest cas que el servidor s'autenticarà amb un certificat digital enfront del vostre navegador web. Si tot és correcte, podreu accedir al portal de votació sense cap notificació d'error i el navegador normalment mostrarà un cadenat tancat o una icona similar per indicar-ho. Per una altra banda, si apareix una finestra d'alarma al navegador indicant que el certificat digital del lloc no coincideix amb l'adreça on es connecta (o missatges similars) és possible que estigueu accedint a un portal fals.

Com proporciona la plataforma de votació electrònica seguretat end-to-end a un procés de votació?

La plataforma de votació electrònica proporciona seguretat end-to-end (des dels votants individuals fins a la mesa electoral), evitant així el risc d'atacs interns per part dels administradors de sistemes. Els vots són xifrats i signats digitalment pels votants en els seus dispositius de votació (ordinadors) abans de ser emesos. La clau privada per desxifrar els vots és dividida en fragments que es distribueixen entre els membres de la Mesa Electoral abans del començament de l'elecció. Al final de l'elecció, un nombre mínim predefinit de membres de la Mesa Electoral han de reunir-se per reconstruir la clau privada i desxifrar els vots.

Com garanteix la plataforma de votació electrònica la privacitat dels votants?

Els vots són xifrats en els dispositius de votació dels votants abans de ser emesos. Només la Mesa Electoral (mitjançant la col·laboració dels seus membres) pot reconstruir la clau privada i desxifrar els vots. Aquest procés es duu a terme en un servidor aïllat i físicament segur, aplicant una tècnica de mixing, que trenca la correlació entre la identitat dels votants i els vots desxifrats per garantir la privacitat.

Com protegeix la plataforma de votació electrònica la integritat dels vots?

Els vots emmagatzemats en els servidors de votació estan protegits criptogràficament (xifrats i signats digitalment) en tot moment, i per tant ningú els pot manipular, ni tan sols els administradors de sistemes amb accés privilegiat a aquests servidors.

Com evita la plataforma de votació electrònica l'addició de vots falsos?

Un cop xifrats, els vots són signats digitalment pels votants. Els certificats digitals utilitzats pels votants per signar digitalment els seus vots xifrats poden ser certificats digitals preexistents o certificats digitals generats ad hoc per a aquesta elecció específica. Abans de desxifrar els vots, la Mesa Electoral verifica que les signatures digitals dels vots pertanyin a votants vàlids. Els vots amb una signatura digital invàlida són apartats per una auditoria posterior.

Les autoritats electorals poden auditar els resultats de l'elecció?

La solució de la plataforma de votació electrònica genera registres per a cada acció realitzada durant l'elecció. Aquests registres són encadenats criptogràficament (cada vegada que es genera un nou registre) per prevenir qualsevol manipulació. Aquests registres inalterables permeten una auditoria precisa dels resultats de l'elecció per part de les autoritats electorals (i de terceres parts) al final de l'elecció.
Font: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

Per a què serveix el rebut de votació?

El rebut de votació serveix perquè el votant pugui validar, al final de l'elecció, que el seu vot ha estat tingut en compte. Aquesta mesura única permet al votant verificar el correcte processament del seu vot, mai el sentit del vot.

Diàleg del portal de rebuts

Com consulto el rebut de votació?

Des de la Seu electoral, seleccionar l'elecció a on has votat. Un cop tancat el període de votació i publicats els resultats al tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la UB, podràs consultar a través de la Seu electoral, clicant la icona blava de «Rebut» (vegeu la imatge inferior) que el teu rebut hagi estat comptabilitzat al recompte de vots.

Botó per anar al portal de rebuts

Puc obtenir el rebut si ja he tancat la sessió?

No, no es pot obtenir el rebut després de sortir de la votació, perquè aquests no es guarden enlloc per motius de seguretat.

 

La informació de la papereta electrònica que es visualitza en el dispositiu en el moment de la votació està configurada exclusivament en català (llistat de candidats, títol de la pregunta, títol de l'elecció...).

De totes maneres, hi ha alguna part informativa preconfigurada per la mateixa aplicació de vot electrònic que apareixerà en l'idioma del navegador. Per tant, és recomanable que si es vol veure tota la informació en català, es configuri l'idioma del navegador en català.

Tota la documentació necessària per gestionar un procés electoral cal que es presenti electrònicament a través de la instància genèrica i adjuntant els models de documents degudament completats i signats.
Escolta i mira la següent càpsula formativa on t'ho expliquem: youtube.com/watch?v=X-Z6VRD5b8A
 

Quin format han de tenir els documents electrònics que cal presentar?

Tota la documentació que cal presentar a través del registre electrònic, via instància genèrica, ha de ser en format PDF. Descarrega't els models de documents aprovats a l'enllaç següent: www.ub.edu/seu-electoral/models-de-documents.
 

Com signar electrònicament la documentació d’un procés electoral?

Tota la documentació cal que se signi electrònicament. Si no es disposa de certificat digital, es pot utilitzar l'aplicació web de signatura electrònica que proporciona la Universitat de Barcelona per signar amb la TUI (targeta universitària). Aquesta aplicació web es coneix amb el nom de SignasuiteUB. Podeu accedir a SignasuiteUB identificant-vos amb les vostres Credencials UB.
Escolta i mira la següent càpsula formativa on t'ho expliquem: youtube.com/watch?v=KaJQm0TLi78