Campanya

La campanya electoral per a la primera volta tindrà lloc des del 20 de novembre a l'1 de desembre, a les 24 h.

Actes 
Serves i recursos 
  • D’acord amb l’article 67 del Reglament general d’eleccions, cada candidatura a les eleccions a rector o rectora de la Universitat de Barcelona disposarà de la quantia que determini el Consell de Govern per sufragar les despeses derivades de la campanya electoral.
     
  • Es proposa assignar un import màxim de 5.000 € per candidatura, amb un màxim total per al conjunt de candidats de 30.000 €.