Noves incorporacions a la Gerència

News | Institutional
(22/03/2023)


L’equip de Gerència de la Universitat de Barcelona incorpora dues persones noves: Noemí Miron i Jordi Grau.

News | Institutional
22/03/2023


L’equip de Gerència de la Universitat de Barcelona incorpora dues persones noves: Noemí Miron i Jordi Grau.

Noemí Miron s’incorpora com a directora de l’Àrea de Comunitat Universitària. Entre les seves funcions hi ha la direcció i coordinació dels serveis de Gestió Acadèmica, Beques i Ajuts a l’Estudiant, i Planificació Academicodocent, així com l’Escola de Doctorat, Alumni i Mecenatge. Alhora, s’encarregarà de coordinar les activitats d’emprenedoria de la Fundació Bosch i Gimpera.

Toni Forés ha estat nomenat assessor tècnic tant dels vicerectorats amb competències en l’Àrea Acadèmica, de la qual fins ara era director, com de la direcció de l’Àrea de Comunitat Universitària.

Pel que fa a Jordi Grau, s’incorporarà a la Gerència l’1 d’abril i dirigirà l’Àrea de Finances, fins ara a càrrec de Josep Valls, que cessa per jubilació.

Multimedia gallery

Noemí Miron..

Jordi Grau.